Operatorzy portali internetowych będą przesyłać do Krajowej Administracji Skarbowej informacje o wartości sprzedaży sklepów, które działają za ich pośrednictwem. Pierwsze sprawozdania mają dotyczyć już lat 2023 i 2024.

Będą musiały one zostać przekazane do 31 stycznia 2025 r. – zakłada projekt przyjęty wczoraj przez rząd. Teraz zajmie się nim parlament.

Przypomnijmy, że nałożenie na platformy cyfrowe nowych obowiązków jest konsekwencją dyrektywy w zakresie wymiany i przekazywania danych podatkowych (DAC7). Dzięki temu Krajowa Administracja Skarbowa dostanie informacje o sprzedaży sklepów funkcjonujących na platformach cyfrowych, a także ich dane. Celem jest pozyskiwanie informacji o osobach, które nie ujawniają całości dochodów osiąganych za pomocą internetu.

Zmiana wejdzie w życie z poślizgiem, bo pierwotnie planowano, że pierwsze sprawozdania trafią do fiskusa już na początku 2024 r. (za 2023 r.).

Wyłączenia z raportowania

Portale nie będą musiały przekazywać danych o wszystkich sprzedawcach, a tylko o tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy i których wynagrodzenie przekroczyło 2 tys. euro rocznie (minimalny standard z dyrektywy). To oznacza, że jeżeli nie zostaną spełnione oba te kryteria łącznie, to informacja nie trafi do skarbówki, Chodzi np. o sytuację, w której ktoś sprzeda tylko jedną rzecz, choćby o wartości 2,5 tys. euro, lub przeprowadzi 30 transakcji, ale o łącznej wartości 1 tys. euro rocznie.

Do KAS nie trafią informacje o transakcjach dokonywanych przez:

 • podmioty rządowe,
 • spółki notowane na giełdzie,
 • podmioty z sektora wynajmu nieruchomości, jeżeli dokonały ponad 2 tys. transakcji najmu w danym okresie sprawozdawczym.

Konieczna weryfikacja

Platforma będzie musiała dochować należytej staranności przy weryfikowaniu, czy dany sprzedawca podlega raportowaniu, czy nie. Tej procedurze będzie poświęcony odrębny rozdział w ustawie. Operator będzie mógł skorzystać z dostępnych publicznie informacji (oficjalnych rządowych rejestrów) lub polegać na potwierdzeniu uzyskanym od sprzedawcy.

Natomiast, aby zweryfikować ważność NIP sprzedawcy lub jego numeru identyfikacyjnego VAT, platforma będzie mogła korzystać np. z systemu wymiany informacji o VAT (VIES), tzw. białej listy, czyli wykazu czynnych podatników VAT oraz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru.

Kto przekaże

Sprawozdania będą składać szefowi KAS krajowe portale. Oprócz tego polska skarbówka dostanie informacje o krajowych sprzedawcach towarów lub usług, którzy działają za pośrednictwem zagranicznych portali funkcjonujących w Polsce. Skarbówka nie otrzyma ich bezpośrednio od platformy, ale od fiskusa z innego kraju UE – w ramach wymiany informacji.

Co do zasady bowiem zagraniczny portal będzie składał raporty w kraju, w którym mieści się siedziba operatora.

Jeżeli natomiast platforma będzie spełniała warunki do składania sprawozdań w różnych krajach, w tym w Polsce, to wybierze jeden kraj, w którym będzie przekazywać informacje o sprzedawcach. Niezależnie jednak od tego, który kraj wybierze, będzie musiała poinformować szefa KAS o swoim wyborze.

Wysoka kara

Jeżeli operator nie dopełni swoich obowiązków, szef KAS będzie mógł nałożyć na niego karę nawet do miliona złotych. Przy ustalaniu jej wysokości będzie uwzględniać:

 • rodzaj i zakres uchybienia,
 • jak platforma dotychczas wykonywała obowiązki w tym zakresie,
 • wysokość całkowitego obrotu platformy za poprzedni rok obrotowy,
 • w przypadku operatora rozpoczynającego działalność gospodarczą – okres od rozpoczęcia tej działalności do dnia wszczęcia postępowania o nałożenie kary.

Niezależnie od operatora będzie też karana osoba działająca w jego imieniu lub w interesie, zgodnie z nowym art. 80cb par. 1 kodeksu karnego skarbowego. Grozić będzie grzywna do 180 stawek dziennych za niedopełnienie obowiązku:

 • stosowania procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji,
 • przekazania szefowi KAS informacji o sprzedawcach,
 • jednorazowej rejestracji w Polsce w przypadku braku rejestracji w innym państwie UE,
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli.

Jeśli sprawa będzie mniejszej wagi, grozić będzie grzywna za wykroczenie skarbowe.©℗