W 2024 roku podatek od psa jest wyższy niż w ubiegłym roku. Termin na jego opłacenie mija pod koniec kwietnia. Są jednak osoby, które nie muszą go płacić. Kto znajduje się na liście osób zwolnionych z konieczności uiszczania opłaty od posiadania psa? I ile wynosi ten podatek w 2024 roku?

Każda gmina sama decyduje o wprowadzeniu podatku od psa. Podejmuje decyzje na podstawie przepisów zawartych w art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Osoby posiadające psa powinny sprawdzić na oficjalnych stronach samorządu, czy w ogóle i w jakiej wysokości należy uiścić opłatę za tego zwierzaka.

Kto płaci podatek od psa? A kto nie musi?

Podatek za psa muszą zapłacić ich właściciele. Opłatę uiszcza się raz do roku. Zamieszkiwanie w gminie, gdzie obowiązuje podatek od psa, nie zawsze jednak oznacza, że każdy musi go płacić, ponieważ ustawodawca przewidział także wyjątki. Osoby, które nie muszą płacić podatku za psa, to:

  • Osoby z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności, pod warunkiem że pies pełni rolę psa asystującego.
  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby powyżej 65. roku życia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe.
  • Osoby zajmujące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych.
  • Osoby opłacające podatek rolny od gruntów rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar.

Zwolnienie dotyczy jednak tylko jednego psa. Wyjątkiem są rolnicy, którzy płacą podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Oni z kolei płacą podatek tylko, gdy posiadają trzy psy lub więcej.

Warto dodać, że niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły psa ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

Ile wynosi podatek od psa?

Decyzja o wprowadzeniu podatku jest opcjonalna, ale resort finansów wyraźnie określa jego maksymalną kwotę. Gminy są zobowiązane do jej przestrzegania. W 2024 roku maksymalna wysokość podatku od psa wynosi 173,55 zł. Osoby, które w zeszłym roku płaciły 150,93 zł za swojego psa, muszą być przygotowane więc na wzrost opłat o 15 proc., jeśli ich gmina zdecyduje się wprowadzić tę podwyżkę w pełnym zakresie.

Do kiedy zapłacić podatek od psa?

Podatek od psa jest jednorazową opłatą, którą można uiścić na trzy różne sposoby:

  • W kasie urzędu,
  • Przelewem na konto urzędu,
  • Płacąc u inkasenta.

Właściciele psów mają czas do 30 kwietnia każdego roku, aby opłacić podatek od psa. Jeśli przygarniemy psa w ciągu roku, to musimy uregulować podatek w ciągu dwóch miesięcy.

Jaka kara za niezapłacenie podatku za psa?

Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule Gazety Prawnej - niezapłacenie podatku za psa w gminie, która wprowadziła taki obowiązek, może spowodować nawet odpowiedzialność karnoskarbową.