Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn umożliwi korzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej po likwidacji obowiązku meldunkowego.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5155) wypowiedziało się w sprawie dalszego funkcjonowania ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Obecnie trwają prace nad rządowym projektem o ewidencji ludności, który zakłada likwidację obowiązku meldunkowego. Oznacza to, że podatnik nie będzie mógł spełnić wymogu zameldowania warunkującego skorzystanie z ulgi.
Ministerstwo wyjaśniło, że równolegle zostały rozpoczęte prace mające na celu dostosowanie do projektowanych regulacji przepisów określających warunki do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Resort zapewnił, że proponowane zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn umożliwią podatnikom skorzystanie z ulgi po wejściu nowych przepisów o ewidencji ludności. Jednocześnie zostanie uregulowana sytuacja prawna osób, które nabyły prawo do ulgi przed zniesieniem obowiązku meldunkowego.
Dziś zwolnienie regulowane w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) pozwala nie płacić podatku od wartości nieruchomości nieprzekraczającej 110 mkw. Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest zamieszkiwanie w nabytym lokalu przez pięć lat. Zamieszkiwanie to musi być potwierdzone zameldowaniem na pobyt stały. Termin ten liczy się od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku. Jeżeli natomiast nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, termin ten liczy się od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały.
5 lat trzeba być zameldowanym w nabytym domu lub mieszkaniu, żeby skorzystać z ulgi