Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn umożliwi korzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej po likwidacji obowiązku meldunkowego.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5155) wypowiedziało się w sprawie dalszego funkcjonowania ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Obecnie trwają prace nad rządowym projektem o ewidencji ludności, który zakłada likwidację obowiązku meldunkowego. Oznacza to, że podatnik nie będzie mógł spełnić wymogu zameldowania warunkującego skorzystanie z ulgi.