Stawka podatku od nieruchomości zależy od sposobu wykorzystania budynku, a nie pierwotnego przeznaczenia – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła bezdomnego mężczyzny, który zamieszkał w garażu. Wynajął go od Skarbu Państwa i w związku z tym – jako najemca – był zobowiązany do regulowania podatku od nieruchomości. Spór z fiskusem dotyczył wysokości stawki. Podatnik uważał, że skoro zamieszkuje w garażu z zamiarem stałego pobytu, to powinien płacić daninę według stawki przewidzianej dla lokali mieszkalnych. Obecnie maksymalnie może ona wynieść 0,75 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.
Problem polegał na tym, że prezydent Warszawy wymierzył mu podatek za lokal użytkowy, a więc według dużo wyższej stawki, właściwej dla budynków lub ich części pozostałych. Jej maksymalny poziom w 2016 r. to 7,68 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Organ stwierdził bowiem, że liczy się to, do czego budynek był przeznaczony, a nie do czego jest wykorzystywany. Podkreślił przy tym, że zmiana sposobu użytkowania budynku nie była zgodna z przepisami prawa budowlanego.
Decyzję prezydenta zaakceptowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Potwierdził ją też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd stwierdził, że o charakterze lokalu (a w konsekwencji i stawce podatku) nie decyduje jego faktyczne wykorzystanie, lecz przeznaczenie przypisane mu na etapie projektowania i budowy. Dodał, że dopiero dopełnienie wymogów prawnych co do zmiany sposobu użytkowania pozwoliłoby uznać, że przypisana mu funkcja użytkowa jest nieaktualna. – Tymczasem podatnik zamieszkał tam, nie starając się o żadne pozwolenia – orzekł WSA.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i decyzję organu ustalającą podatek głównie z powodów proceduralnych. Sąd przyznał jednak, że zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko WSA, zgodnie z którym o charakterze lokalu nie decyduje jego faktyczne wykorzystanie w danym przypadku, ale przeznaczenie przypisane lokalowi na etapie projektu architektonicznego oraz realizowania procesu budowlanego.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1035/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia