Właściciele garaży w Polsce zobowiązani są do uiszczania podatku od nieruchomości. Wysokość podatku zależy od kilku czynników, m.in. od rodzaju garażu, jego powierzchni użytkowej oraz stawki uchwalonej przez radę gminy. Sprawdź, ile wynosi podatek od garażu w 2024 roku.

Cena podatku za garaż i miejsce postojowe zależy od tego, czy hala garażowa posiada odrębną księgę wieczystą od mieszkania. Dlatego też w takich przypadkach stosowane są dwie stawki podatku od nieruchomości. W 2014 roku wynoszą one:

  • maksymalnie 1,15 zł za m² w przypadku lokali mieszkalnych,
  • nie więcej niż 11,17 zł za m² dla garażu jako niemieszkalnej, pozostałej części budynku.

W przypadku, kiedy garaż jest częścią mieszkania, które jest wykorzystywane do działalności gospodarczej, to zarówno od tego mieszkania, jak i garażu płaci się podatek od nieruchomości wynoszący maksymalnie 33,10 zł za metr kwadratowy powierzchni. Ustalenie konkretnej wysokości stawki podatku jest zależne od gminy, jednak najczęściej stosują ona stawki maksymalne.

Podatek od garażu. Garaże wielostanowiskowe

Ustawodawca wprowadził inne regulacje dotyczące wielostanowiskowych garaży w budynkach mieszkalnych, które są współwłasnością dwóch lub więcej osób. Jeżeli wielostanowiskowy garaż w budynku mieszkalnym stanowi wyodrębnioną nieruchomość, dla urzędu skarbowego uznawany jest za przykład lokalu usługowego, co wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej. Natomiast identyczny garaż, który nie posiada własnej księgi wieczystej i jest częścią wspólnej nieruchomości, traktowany jest jak mieszkanie. W efekcie jego właściciel korzysta z niższych stawek podatkowych.

Podatek od garażu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

18 października 2023 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, stwierdzając, że regulacje dotyczące opłat podatkowych za miejsca w halach garażowych są sprzeczne z Konstytucją i wyraził sprzeciw wobec praktyki nakładania znacznie wyższego, przekraczającego dziesięciokrotność, podatku na właścicieli garaży z wydzieloną księgą wieczystą. Podkreślono, że garaże lub miejsca postojowe stanowią integralną część mieszkania. Z tego powodu, niezależnie od posiadania przez nie oddzielnej księgi wieczystej, powinny być one opodatkowane w sposób jednolity.

Podatek od garażu. Zmiany w 2024 roku

W Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad uszczegółowieniem przepisów dotyczących opodatkowania garaży. Celem tych działań jest ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych. Choć Minister Finansów nie podał dokładnej daty wprowadzenia zmian, to na podstawie informacji wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, spodziewane jest, że zmiany te zostaną wprowadzone w ciągu roku 2024.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do garaży oraz miejsc parkingowych znajdujących się w obrębie budynków mieszkalnych. Garaże wolnostojące oraz inne typy miejsc parkingowych nadal będą objęte wyższą stawką podatkową.