Pierwsze miesiące roku wiążą się między innymi z rozliczeniem rocznym PIT. Od 15 lutego 2024 roku podatnicy rozpoczęli wypełnianie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego. Czasu zostało już niewiele. Najpopularniejsze deklaracje składa się do 30 kwietnia.

Rozliczenie PIT w 2024 roku. Do kiedy?

Przestrzeganie terminu złożenia rozliczenia rocznego jest bardzo ważne. Do 30 kwietnia 2024 roku należy złożyć deklaracje PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, czyli te najpopularniejsze, które dotyczą większości podatników.

Do 30 kwietnia 2024 roku należy złożyć również załączniki do deklaracji, takie jak np. PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/BR czy PIT/DS.

Dotrzymywanie terminów jest bardzo ważne. W przeciwnym razie urząd skarbowymoże uznać, że podatnik popełnić czyn zabroniony. W przypadku kilkudniowego spóźnienia należy złożyć czynny żal, czyli wniosek o zaniechanie ukarania.

Kto musi złożyć zeznanie roczne PIT?

Zeznanie roczne:

  • PIT-28 – składa osoba, która rozlicza się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskująca przychody z najmu prywatnego;
  • PIT-36 – składają podatnicy osiągający przychód, w którym nie pośredniczył płatnik oraz podatnicy rozliczający według skali podatkowej; tę deklarację składają między innymi właściciele działalności gospodarczych;
  • PIT-36L – składa podatnik, który ma działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym;
  • PIT-37 – składa osoba osiągająca przychody tylko za pośrednictwem przychodów (osoby na umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych);
  • PIT-38 – składa podatnik, który osiąga przychody ze zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych (i realizacji praw z ich tytułu) czy też zbycia udziałów w spółkach;
  • PIT-39 – składają osoby, które otrzymują przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

Kiedy dostanę zwrot podatku?

Niektórzy podatnicy po złożeniu rozliczenia rocznego mogą liczyć na zwrot podatku. W przypadku złożenia deklaracji elektronicznie urząd skarbowy ma na to 45 dni. Osoby, które będą czekały do ostatniego dnia terminu, czyli 30 kwietnia, powinny otrzymać zwrot do 14 czerwca 2024 roku.

Z kolei w przypadku deklaracji składanych osobiście czy też listownie urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot podatku, więc jeśli rozliczenie roczne zostanie złożone 30 kwietnia 2024 roku, to urząd ma czas do 31 lipca 2024 roku.