Aby pieniądze z podatku zostały przekazane organizacji pożytku publicznego, musi się ona znajdować na specjalnej liście. Ponadto podatnik musi się rozliczyć na czas.

Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują środki z 1,5 proc. podatku, jeżeli podatnicy złożą zeznanie w ustawowym terminie albo jeżeli dyspozycja przekazania części podatku znalazła się w korekcie dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem przelania pieniędzy OPP jest też zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 czerwca 2024 r.).

Rozliczenie przez skarbówkę

O terminowe przekazanie zeznania nie muszą się martwić podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38. Jeżeli sami nie zaakceptują sporządzonych rozliczeń lub nie złożą samodzielnie sporządzonego PIT, zeznanie przygotowane przez skarbówkę w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie wysłane z upływem ustawowego terminu (30 kwietnia).

Przypomnijmy, że w tym roku usługa jest dostępna także dla przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy muszą samodzielnie uzupełnić zeznanie wypełnione przez skarbówkę, zaakceptować je i wysłać. To samo dotyczy podatników, którzy nie są przedsiębiorcami, ale również składają PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2023 r. przychody z prywatnego najmu czy dochody z zagranicy. Jeżeli podatnicy nie złożą tych zeznań na czas, to 1,5 proc. ich PIT nie trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego.

Trzeba się zalogować

Ci, którzy skorzystają z usługi skarbówki, nie muszą samodzielnie podawać OPP. Do przygotowanego zeznania automatycznie zostaje wpisana organizacja, której podatnik przekazał 1,5 proc. swojego podatku w poprzednim roku (o ile ta organizacja nadal znajduje się w odpowiednim wykazie). Jeżeli wówczas został wskazany szczegółowy cel, to jest on również podany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście dane OPP można zmienić i wybrać inną organizację, a także inny cel szczegółowy.

Przypomnijmy, że usługa Twój e-PIT jest dostępna na stronie www.podatki.gov.pl.

Można się do niej zalogować na dwa sposoby:

  • poprzez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód) albo
  • podając dane autoryzacyjne, czyli: numer PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy). Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

OPP na liście

Pieniądze z podatku nie trafią też do organizacji pożytku publicznego, jeżeli nie znajduje się ona w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wykaz jest dostępny na stronie niw.gov.pl.

Jeżeli podatnik korzysta z usługi Twój e-PIT, nie musi tego sprawdzać. Jeśli organizacja była w wykazie rok wcześniej i podatnik przekazał jej wtedy 1,5 proc. PIT, ale potem została z tego rejestru usunięta, nie pojawi się w rozliczeniu sporządzonym dla podatnika przez skarbówkę. W takiej sytuacji będzie można wybrać inną OPP (w przeznaczonym do tego polu rozwija się aktualna lista).

Jeżeli jednak podatnik rozlicza się np. na papierze (co jest już rzadkością), warto to sprawdzić, szczególnie jeśli chce się obdarować nowo powstałą OPP. Należy bowiem pamiętać, że organizacja, która otrzymała status OPP np. w grudniu 2023 r., zostanie po raz pierwszy uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku dopiero za 2024 r. Faktycznie otrzyma więc pieniądze dopiero w 2025 r., a i to pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdanie finansowe za 2023 r. w bazie sprawozdań OPP.

Trzeba podać konto

Organizacje pożytku publicznego mogą też nie otrzymać środków z własnej winy. Aby pieniądze z 1,5 proc. PIT do nich trafiły, do 30 czerwca 2024 r. muszą zgłosić aktualny rachunek do urzędu skarbowego, chyba że ten wcześniej zgłoszony jest wciąż aktualny.

Nie trzeba zatem podejmować żadnych czynności, jeżeli w ubiegłych latach organizacja zgłosiła do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania pieniędzy z PIT i nadal jest on aktualny.©℗

Rozlicz pit dzięki naszej bezpłatnej stronie - https://www.gazetaprawna.pl/pit2023/