Sezon rozliczeń podatkowych w pełni. Wiele osób może skorzystać z różnych ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga dla członków związków zawodowych. Kto może z niej skorzystać? Jak ją rozliczyć i ile można zyskać? Wyjaśniamy.

Ulga dla członków związków zawodowych. Co to za ulga?

Wśród wielu ulg podatkowych jedną z najmniej znanych jest ulga dla członków związków zawodowych. Jest ona zdecydowanie mniej popularna od ulgi na dziecko czy ulgi na internet. Ulga dla członków związków zawodowych przysługuje wszystkim tym osobom, które są członkami związków zawodowych i na rzecz ich działalności odprowadzają składki członkowskie.

Tego typu organizacje najczęściej działają w oświacie, administracji publicznej i obronie narodowej. Coraz częściej związki zawodowe powstają też w organizacjach pozarządowych i prywatnych firmach. Związki zawodowe to organizacje dobrowolnie zrzeszające pracowników. Ich celem jest przede wszystkim reprezentacja celów osób zatrudnionych w danym miejscu pracy oraz obrona ich praw.

Ulga dla członków związków zawodowych, zwana inaczej ulgą z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w polskim systemie podatkowym obowiązuje od 2022 roku. Wprowadzona została ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ulga dla członków związków zawodowych. Ile można zyskać? Kto może skorzystać?

W 2023 roku maksymalna kwota, którą można było odliczyć z tego tytułu wynosiła 500 zł. W tym roku kwota ta wzrosła do 840 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę nie podlega już odliczeniu. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy podwyższenie kwoty ma zachęcać pracowników do działalności w związkach zawodowych i za ich pośrednictwem wpływać na poprawę warunków pracy.

Z ulgi skorzystać mogą zarówno pracownicy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37), jak i według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Ulga dla członków związków zawodowych nie obejmuje osób, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

Skorzystanie z ulgi dla członków związków zawodowych jest możliwe w przypadku, kiedy jest się w stanie udowodnić przynależność do takiej organizacji. W tym celu wystarczy posiadać dowody wpłat składek członkowskich. Dowody te powinny zawierać takie informacje jak: dane pozwalające na identyfikację członka związku zawodowego (imię i nazwisko) oraz samego związku, kwotę składek, tytuły wpłaty i ich daty. W zeznaniu podatkowym należy wpisać kwotę wpłaconych składek oraz nazwę związku zawodowego.

Jeżeli jednak składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, wówczas wystarczy informacja o tym umieszczona w formularzu PIT-11. Będzie ona wystarczająca, aby udowodnić przynależność do danego związku zawodowego i wpłacane na jego rzecz składki. Należy jednak pamiętać o tym, że kwota z tytułu opłacania składki członkowskiej płaconej na rzecz związku zawodowego nie może być za 2023 rok wyższa niż 840 zł.

Jak rozliczyć ulgę dla członków związków zawodowych?

Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi dla członków związków zawodowych, musimy wypełnić załącznik do rocznego zeznania podatkowego PIT-O "Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku". Tam w odpowiedniej rubryce powinniśmy wpisać łączną kwotę składek członkowskich wpłaconych na rzecz związków zawodowych w minionym roku. Wspomniany załącznik PIT-O musimy złożyć razem z zeznaniem podatkowym.