Obniżoną 8-proc. stawką VAT będą objęte takie usługi kosmetyczne, jak np.: pielęgnacja i upiększające twarzy, manicure, pedicure, stylizacja brwi i rzęs, przekłuwanie uszu, depilacja, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi. Niższy podatek będzie też przysługiwał na usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.

Tak wynika z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Obecnie taką obniżoną stawką w Polsce są objęte usługi fryzjerskie.

Od 1 kwietnia 2024 r. 8-proc. stawką będą objęte też usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

  • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure,
  • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu,
  • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

Nadal nie będzie ona natomiast stosowana przykładowo do:

  • zabiegów inwazyjnych, takich jak wykonanie tatuażu, piercingu,
  • usług solarium,
  • masaży czy
  • zabiegów chirurgii plastycznej, jak również
  • generalnie wszystkich zabiegów, które zostaną uznane za usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Z tym, że w uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów przypomniało, że świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez podmioty lecznicze albo wskazane zawody medyczne, objęte są zwolnieniem z podatku (art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT).