Wieloetatowcy, podatnicy, których roczny dochód przekracza 120 tys. zł oraz ci, którzy w minionym roku zmieniali pracę. To przykłady osób, które są w "grupie ryzyka" – czyli w grupie podatników, którzy w wyniku rozliczenia podatku dochodowego za 2023 r. mogą mieć niedopłatę. Kto jeszcze się do niej zalicza?

Niedopłata podatku za 2023 rok. Ile osób to czeka?

Według danych Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku niedopłata podatku wystąpiła u 1,2 mln podatników rozliczających się za pomocą formularza PIT-37. Rok wcześniej ta liczba była sporo wyższa i wynosiła 2 mln zł. Korzystna dla podatników zmiana była efektem wprowadzania kolejnych wersji Polskiego Ładu. W efekcie nie tylko mniej osób musiało dopłacać podatek, ale też więcej otrzymało jego zwrot. Także kwoty, które przelewał na konta podatników fiskus dla części osób były przyjemną niespodzianką.

Jakiego scenariusza należy się spodziewać w przypadku rozliczeń podatku za 2023 rok? Doradcy podatkowi wskazują, że dziś sytuacja jest już inna. M.in. dlatego, że przez cały poprzedni rok płatnicy pobierali zaliczki zgodnie z nowymi zasadami. Raczej więc trudno spodziewać się równie efektownych kwot co w przypadku zwrotów za 2022 r. Mówimy tu oczywiście o zwrotach spowodowanych zmianami systemowymi, indywidualna sytuacja każdego podatnika może być inna, np. mógł on w ubiegłym roku zyskać prawo do zastosowania którejś z ulg podatkowych.

Komu grozi niedopłata podatku za 2023 rok?

A jak wygląda sytuacja z niedopłatą? Jacy podatnicy powinni liczyć się z koniecznością zapłacenia dodatkowych środków fiskusowi? Doradca podatkowy Małgorzata Samborska dla portalu Money.pl wskazuje kilka potencjalnie ryzykownych sytuacji.

  • Zmiana miejsca pracy w ciągu roku przy zarobkach w skali roku przewyższających próg skali podatkowej. Im wyższe zarobki i częstsza zmiana płatnika (a więc miejsca pracy), tym dopłata może być wyższa.
  • Praca na więcej niż jednym etacie. Każdy płatnik co do zasady pobiera zaliczki wg stawki 12 proc. (przy dochodach nie przekraczających 120 tys. zł rocznie). Po zsumowaniu dochodów może się jednak okazać, że dochód podatnika przekracza tę kwotę. Podatnik musi więc zapłacić wyższy podatek.
  • Posiadanie dochodów, które należy rozliczyć samodzielnie w zeznaniu rocznym. Taka sytuacja występuje np. wtedy, gdy otrzymaliśmy nieodpłatne świadczenie, którego wartość należy doliczyć samodzielnie do przychodów w zeznaniu rocznym.
  • Zaliczki płacone według stawki 12-proc. niezależnie od wysokości dochodu (tego typu sytuacja może występować np. w kontraktach menedżerskich).
  • Przekroczenie limitów kosztów (np. przekroczenie limitu 50-procentowych kosztów autorskich w przypadku uzyskiwania przychodów od dwóch różnych pracodawców).
  • Stosowanie ulgi dla młodych do 26. roku życia w przypadku osób pracujących na więcej niż jednym etacie. Dotyczy to scenariusza, w którym ich łączny dochód przekroczy ustawowy limit 85 528 zł.
  • Dochody uzyskiwane za granicą.