Konsekwencje źle wypełnionego zeznania PIT mogą być różne. Zależą od charakteru błędu oraz intencji podatnika. Mogą to być zwykłe korekty podatkowe, kary finansowe, czy nawet postępowania karne w przypadku poważniejszych naruszeń prawa skarbowego. Na co zwrócić uwagę przy składaniu zeznania PIT za 2023 r. wyjaśnia Małgorzata Samborska partner, doradca podatkowy w Grant Thornton.

Jakie są najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT z fiskusem?

Kiedyś najwięcej błędów wynikało z pomyłek pisarskich, drobnych błędów rachunkowych czy tzw. „czeskich” błędów. Chodzi o błędy w przepisaniu wartości w niewłaściwych komórkach, pominięcie niektórych pól. W dobie automatyzacji procesu składania deklaracji takich błędów jest coraz mniej. Bardzo mocnym ułatwieniem jest tu usługa Twój e-PIT, w której nasze dane zarówno teleadresowe, jak i wartości osiągniętego za pośrednictwem płatnika (w szczególności pracodawcy, zleceniodawcy) przychodu, zapłaconych składek, uiszczonych zaliczek zostały już wypełnione.

Jeśli więc nasz płatnik prawidłowo wystawił PIT-11, to nic złego nie powinno się zdarzyć. Chociaż oczywiście warto to zweryfikować, w myśl zasady ufam ale sprawdzam.

Co na początek powinno przykuć naszą uwagę?

Ważne są aktualne formularze.Składając zeznanie drogą papierową zweryfikujmy, czy składamy je na aktualnym formularzu. Drobne lub większe zmiany mają miejsce praktycznie co roku, a nie powinniśmy stosować starych formularzy. A jeśli składamy zeznanie po raz pierwszy, powinny zaznaczyć kwadracik złożenie zeznania. Natomiast w przypadku ewentualnej korekty tego zeznania konieczne jest wskazanie korekta zeznania.

PESEL czy NIP w zeznaniu?

Musimy pamiętać w jaki sposób jesteśmy identyfikowani w urzędzie skarbowym. Odbywa się to poprzez nasz PESEL albo NIP. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem NIP. Pozostali podatnicy podają numer PESEL. Musimy też uważać, żeby przez pomyłkę nie przepisać numeru NIP naszego płatnika, np. pracodawcy w miejsce naszego numeru PESEL.

Skoro jest Twój e-PIT, to jeden dochód chyba nie tak trudno rozliczyć. A co, jeśli mamy więcej niż jedno źródło dochodu? Trzeba mieć każdy PIT-11?

Jeśli mamy więcej niż jedno źródło dochodów, koniecznie trzeba sprawdzić, czy otrzymaliśmy wszystkie PIT-11 od naszych płatników oraz czy są one uwzględnione przez usługę Twój e-PIT. Warto odszukać taką informację w systemie, na podstawie jakich dokumentów zostało przygotowane nasze zeznania. Płatnicy mają termin do końca lutego na przekazanie nam tych formularzy, natomiast do urzędów skarbowych powinni byli je wysłać do końca stycznia. To właśnie na podstawie tych informacji jest przygotowywane nasze zeznanie wstępne w usłudze Twój e-PIT.

Są jeszcze dochody z zagranicy. Jak to rozliczyć? Przecież to inna waluta?

Jeśli dodatkowo, osiągaliśmy dochody, które musimy sami zadeklarować w zeznaniu rocznym, musimy to zrobić z dużo większą uwagą. Jeśli to np. dochód zagraniczny, to trzeba dochować należytej staranności przeliczając przychód na złote po właściwym kursie. W ogóle pamiętajmy, że polscy rezydenci podatkowi podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i najczęściej fakt zapłaty podatku za granicą nie zwalnia nas z obowiązku zadeklarowania takiego dochodu w krajowym zeznaniu i odpowiedniego rozliczenia go stosując odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy przy wspólnym rozliczeniu małżonków, można trafić na rafę?

Tu winowajcą mogą być błędne oznaczenia w zeznaniu. To brak oznaczenia preferencyjnej metody opodatkowania, przy wspólnym rozliczeniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących z dziećmi.

Mamy rozliczony PIT. Co dalej?

Należy pamiętać, że zeznanie musi być podpisane. W przypadku składania zeznania drogą elektroniczną weryfikacja w systemie poprzez profil zaufany, mObywatel, e-dowód, bankowość elektroniczną lub NIP/PESEL i dane autoryzacyjne rozwiązuje kwestie podpisu, ale w przypadku składania zeznania drogą elektroniczną jest to bardzo ważne. Brak podpisu powoduje, że złożenie zeznania nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W przypadku wspólnego zeznania małżonków wystarczający jest podpis tylko jednego z małżonków.

Jak łatwo rozliczyć PIT – sprawdź!