Znowelizowana ustawa dotyczy możliwości uzyskania certyfikatu księgowego - czyli uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez przystępowania do egzaminu - przez osoby z odpowiednią praktyką i wykształceniem.

Zgodnie z przepisami, certyfikat księgowy będzie mogła uzyskać osoba z trzyletnią praktyką w księgowości i wykształceniem magisterskim o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni (w jednostce) mającej uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych.

Certyfikat bez egzaminu będzie również przyznawany osobom posiadającym trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończone studia podyplomowe z rachunkowości na uczelni mogącej nadawać stopnie doktora nauk ekonomicznych.

Nowelizacja wróci teraz do Sejmu

Autorzy proponowanych rozwiązań uważają, że będą one korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ zwiększą liczbę podmiotów zajmujących się świadczeniem usług księgowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy 24 października br. We wcześniejszym głosowaniu odrzucił dwie poprawki dotyczące tego, by minister finansów wydawał certyfikat księgowy na wniosek osoby, która kształciła się na określonych kierunkach studiów ekonomicznych, magisterskich albo podyplomowych, a nie - jak wynikało z projektu - na uczelni mającej uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych.

Nowelizacja wróci teraz do Sejmu. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.