Córka nie skorzysta ze zwolnienia w PIT, gdy przed upływem pięciu lat sprzeda mieszkanie darowane jej przez rodziców, a pieniądze przeznaczy na spłatę ich zobowiązania wobec banku – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła kobiety, której rodzice podarowali mieszkanie kupione za kredyt zaciągnięty w banku. Wskutek tego kobieta stała się jedynym właścicielem lokalu i przystąpiła do kredytu hipotecznego rodziców. Przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny postanowiła jednak sprzedać mieszkanie. Zasadniczo więc powinna zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży, chyba że zarobione w ten sposób pieniądze wydałaby na własny cel mieszkaniowy.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy takim celem będzie spłata kredytu hipotecznego rodziców, do którego obdarowana przystąpiła.
Podatniczka uważała, że nie powinna płacić PIT, bo od chwili otrzymania lokalu mieszka w nim, spłaca raty kredytu i reguluje wszystkie opłaty czynszowe. Realizuje zatem własny cel mieszkaniowy (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 ustawy o PIT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zwrócił jednak uwagę na to, że kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty przez rodziców podatniczki. Ona sama go nie zaciągnęła, tylko przystąpiła do długu rodziców. Nie zaciągnęła zatem kredytu na zakup własnego mieszkania, tylko otrzymała lokal w darowiźnie. W związku z tym nie przysługuje jej ulga związana z realizacją własnego celu mieszkaniowego – uznał fiskus.
Kobieta wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd uznał, że skoro podatniczka przystąpiła do kredytu rodziców, to ulga się jej należy.
Z wykładnią tą nie zgodził się z kolei Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jerzy Rypina wyjaśnił, że w świetle ustawy o PIT kredyt ma być zaciągnięty przez podatnika na realizację własnego celu mieszkaniowego. Samo przystąpienie do długu nie daje prawa do ulgi.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1083/14.

Polecany produkt: VAT 2016 >>>