Nadejście nowego roku wiąże się zazwyczaj z wieloma zmianami w podatkach. W 2024 roku nie jest inaczej. Zmiany dotyczą najważniejszych podatków, takich jak VAT, akcyza, podatki i opłaty lokalne czy PCC. Daty wejścia większości z nich w życie to 1 stycznia i 1 lipca 2024 roku.

1.Stawką zerową VAT od dnia 1 stycznia 2024 roku objęte są nadal podstawowe produkty spożywcze, czyli: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zerowa stawka VAT na wymienione produkty ma obowiązywać do dnia 31 marca 2024 roku.

2. Od dnia 1 stycznia 2024 roku o 15% wzrosły stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej). Nie oznacza to jednak wzrostu podatku od domów, mieszkań, nieruchomości firmowych czy samochodów ciężarowych – decyzje w tym zakresie podejmują radni poszczególnych gmin i miast.

3. Stawki akcyzy na alkohol i papierosy również ulegną zmianie w styczniu 2024 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, stawki wzrosną w 2024, 2025 i 2026 roku na alkohol etylowy 100%, piwo, wino, tzw. pozostałe napoje fermentowane, tzw. wyroby pośrednie. Podwyższeniu ulegną również stawki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

4. Od dnia 1 stycznia 2024 roku kupujący szóste i kolejne mieszkanie w tej samej inwestycji deweloperskiej zapłacą oprócz VAT również 6% PCC. Wynika to z nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Z dniem 1 stycznia 2024 roku zaczął obowiązywać podatek minimalny, który mają płacić spółki ze stratą lub te, które osiągają niską rentowność.

6. Noworoczne zmiany dotyczą również zasad występowania o wydanie WIS (wiążąca informacja stawkowa), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu w prawie celnym). Wnioski o wydanie WIS i WIA można składać jedynie za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, zaś o WIP – przez portal PUESC.

7. Za najważniejszą zmianę w 2024 roku uznaje się wprowadzenie od dnia 1 lipca obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.

Jakich innych zmian w podatkach możemy się spodziewać w 2024 roku?

W wyniku wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku Ministerstwo Finansów musi zaproponować nowe definicje budowli i budynku w podatku od nieruchomości. Ustawodawca ma czas na dokonanie zmiany w ustawie do końca 2024 roku.

Polska musi również wdrożyć dwie zaległe dyrektywy – dotyczącą obowiązku zbierania i przekazywania fiskusowi danych o sprzedawcach i usługodawcach przez platformy internetowe oraz dotyczącą globalnego podatku minimalnego.