Ulgi zero PIT umożliwiają niepłacenie podatku osobom, których przychód nie przekracza kwoty 115 528 zł. Z ulg zero PIT najchętniej korzystają zarówno młodzi podatnicy, jak i seniorzy, którym przysługują uprawnienia emerytalne, ale pozostają oni aktywni zawodowo. Kogo dotyczą ulgi zero PIT? Jakie dają korzyści? Jakich przychodów dotyczą? Przeczytaj poniżej.

Kogo dotyczą ulgi zero PIT?

Zwolnienia dotyczą określonych grup podatników:

 • rodziców co najmniej czwórki dzieci (ulga dla rodzin 4+),
 • pracujących seniorów (ulga dla pracujących seniorów),
 • osób, które przeprowadzą się do Polski (ulga na powrót),
 • osób do ukończenia 26. roku życia (ulga dla młodych).

Jakie korzyści dają ulgi zero PIT?

Każda z wymienionych ulg pozwala na niepłacenie podatku PIT do kwoty 85.528 zł przychodów rocznie. Z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku jest to nawet 115.528 zł.

Jakich przychodów dotyczą ulgi zero PIT?

Ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów oraz ulga na powrót dotyczą następujących przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • z umów zleceń,
 • z zasiłków macierzyńskich,
 • z działalności gospodarczej (niezależnie od wybranej formy opodatkowania).

Ulga zero PIT dla młodych, czyli dla kogo?

Ulga zero PIT dla młodych jest to zwolnienie podmiotowe przysługujące młodym podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą z niej skorzystać osoby przed dniem 26. urodzin w zakresie przychodów, których wartość nie przekracza 85.528 zł.

Zwolnienie obejmuje wyłącznie przychody osiągnięte na podstawie:

 • stosunku pracy (również spółdzielczego) lub pokrewnego takiego jak stosunek służbowy, praca nakładcza,
 • umowy zlecenia,
 • w oparciu o odbywaną praktykę absolwencką,
 • stażu uczniowskiego,
 • zasiłku macierzyńskiego.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie spowoduje pozbawienia młodego podatnika preferencji podatkowej, jednak w zakresie tych przychodów nie będzie miał możliwości zaliczenia ich do limitu 85.528 zł.

Ulga zero PIT dla młodych – do kiedy?

Wątpliwości budzi dokonanie rozliczenia podatkowego w sytuacji, gdy część przychodów młodego podatnika zostanie osiągnięta po dniu jego 26. urodzin. Należy uznać, że osiągnięcie 26. roku życia w trakcie miesiąca powoduje, że preferencją podatkową zostają objęte wyłącznie należności wypłacone do dnia urodzin (włącznie z tym dniem). Ze zwolnienia nie skorzystają przychody otrzymane po tym momencie. Tym samym będą one podlegać opodatkowaniu.