Od 1 stycznia 2024 r. w przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę, należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku) – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

To ważne m.in. dla restauracji, kawiarni, firm cateringowych, które od 1 stycznia 2024 r. muszą pobierać od klientów kupujących posiłki na wynos lub napoje 20 gr za kubek i 25 gr za inny rodzaj opakowania. Powstało więc pytanie czy nowa opłata jest z VAT i czy powinna ona być wykazywana na paragonie razem z posiłkiem lub napojem, czy osobno. O wątpliwościach w tym zakresie pisaliśmy w artykule „VAT od opłaty za plastikowe opakowania. Potrzebne wytyczne” (DGP nr 2/2024).

Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Resort wyjaśnił, że opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Podstawą opodatkowania jest natomiast wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

– Uwzględniając powyższe należy uznać, że wskazana w zapytaniu opłata za opakowania na posiłki lub napoje na wynos, która będzie pobierana wraz z ceną sprzedaży za napój lub posiłek, od konkretnego nabywcy, który zdecydował się na nabycie tego napoju lub posiłku w opakowaniu jednorazowym, będzie stanowić element wynagrodzenia za dostarczony towar, zatem będzie zwiększać podstawę opodatkowania podatkiem VAT – wskazało MF. Tym samym, jak dodał resort, opłata produktowa powinna zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT powinna odpowiadać stawce przewidzianej dla tego produktu.