Spółki jawne, które nie chcą płacić CIT w 2024 r., a których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, powinny poinformować urząd skarbowy o każdym wspólniku mającym choćby pośrednio prawo do udziału w zysku. Czas na to kończy się 31 grudnia br.

Spółki o mieszanym składzie, które nie złożą takiej informacji przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego, staną się z mocy prawa podatnikami podatku dochodowego zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT. Informację należy złożyć na druku CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW. Przypomnijmy, że należy to robić cyklicznie, nawet jeśli nie doszło do zmian w składzie wspólników.

Artykuł 1 ust. 3 pkt 1a wymaga bowiem złożenia CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni, licząc od dnia:

  • zmian w składzie podatników (wspólników) w przypadku aktualizacji informacji,
  • zarejestrowania spółki jawnej w przypadku nowo utworzonej spółki jawnej oraz spółki jawnej powstałej z przekształcenia innej spółki.

Jeżeli spółka jawna chce skorzystać w tym zakresie z pomocy pełnomocnika, to należy pamiętać, że nie wystarczy posiadanie pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną. Wyjaśnił to 24 marca 2022 r. były wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na poselską interpelację nr 31731.©℗