Wydatki na remont dachu firmowej kotłowni są kosztami pośrednimi, przez co są odliczane od przychodu podatkowego w dacie ich poniesienia. Co innego ulepszenie elewacji budynku – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka ciepłownicza prowadząca działalność gospodarczą w czterech kotłowniach. W lipcu przeprowadziła ona gruntowny remont dachu jednej z kotłowni, m.in. wymieniono pokrycie dachowe, wykonano nowe obróbki blacharskie i kominów. Przeprowadzono też prace związane z elewacją tego budynku, m.in. pokryto nieocieplone ściany styropianem i pomalowano całość farbą o zwiększonej odporności na zabrudzenia. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 100 tys. zł.

Spółka była zdania, że ulepszyła w ten sposób (zmodernizowała) budynek kotłowni (środek trwały), więc poniesione przez nią wydatki na dach oraz elewację zwiększą jego wartość początkową. To pozwalałoby jej na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wyższej podstawy.

Powołała się tu na art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, zgodnie z którym środki trwałe uznaje się za ulepszone w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, jeśli suma poniesionych w tym celu wydatków przekracza 10 tys. zł i wydatki te spowodowały wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości określonej w dniu przyjęcia go do używania.

Remont jako wydatek

Spółka uważała, że żadnego z tych wydatków nie należy traktować jako remontu, bo – jak wskazała – jest nim odtworzenie stanu oryginalnego budynku. Nawiązała w tym zakresie do art. 3 pkt 8 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), bo ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji remontu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z nią, że wydatki na gruntowny remont dachu to ulepszenie. Mają one charakter remontowy i należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT – stwierdził.

Potwierdził natomiast, że ulepszeniem są prace związane z elewacją budynku, a sposób zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu zależy od tego, czy przekroczą one kwotę 10 tys. zł, zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT. ©℗