Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane objaśnienia dotyczące umowy o pomocy przy zbiorach. Uwzględniają one m.in. zmienione zasady rozliczeń PIT wprowadzone Polskim Ładem, a więc m.in. obniżoną stawkę skali podatkowej 12 proc. i kwotę wolną od podatku – 30 tys. zł rocznie.

Pierwszy raz objaśnienia w tym zakresie zostały wydane 18 stycznia 2019 r., obecne są natomiast z 7 grudnia 2023 r. Mają one związek z obowiązującą od 18 maja 2018 r. definicją umowy o pomocy przy zbiorach, która została wprowadzona do art. 91a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 208 ze zm.).

Zgodnie z tą definicją pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych, a także pozostałych ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik – do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

W nowych objaśnieniach, podobnie jak we wcześniejszych, MF wyjaśniło, że rolnik nie pełni w tym przypadku funkcji płatnika. Nie musi zatem obliczać PIT od wypłat, w tym zaliczek na ten podatek. Rolnik ma jedynie obowiązek sporządzenia i przekazania pomocnikowi rolnika oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, jeżeli wypłaca wynagrodzenie na rzecz pomocnika będącego:

  • polskim rezydentem podatkowym lub
  • nierezydentem podatkowym, którego dochód może być opodatkowany w Polsce, zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli chodzi z kolei o pomocnika rolnika, to resort przypomniał, że ustawa o PIT nie nakłada na niego żadnych obowiązków w trakcie roku podatkowego. Pozwala natomiast samodzielnie obliczać i wpłacać zaliczki na PIT (art. 44 ust. 1g ustawy o PIT).

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że pomocnik może płacić zaliczki na podatek dochodowy od każdej złotówki uzyskanego dochodu, ale może też zacząć wpłacać zaliczki dopiero po przekroczeniu 30 tys. zł. Dzięki temu w trakcie roku będzie korzystał już z aktualnej kwoty wolnej od podatku.

Resort dodał, że pomocnik, który otrzymał od rolnika informację PIT-11, rozlicza podatek dochodowy od świadczeń otrzymanych z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach w rocznym zeznaniu na formularzu PIT-37 bądź PIT-36, jeśli samodzielnie wpłacał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku.

W składanym zeznaniu pomocnik musi wykazać również pozostałe dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (ze stawkami: 12 proc. i 32 proc.). Jednocześnie może zastosować ulgi podatkowe (np. na dzieci), a także inne preferencje, jak np. łączne opodatkowanie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko (dzieci).©℗