Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zaktualizowanych objaśnień dotyczących umowy o pomocy przy zbiorach. Uwzględniło zmienione zasady rozliczeń PIT wprowadzone Polskim Ładem. Chodzi m.in. o nową dolną stawkę skali 12 proc. i kwotę wolną od podatku – 30 tys. zł rocznie.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 24 listopada 2023 r. na adres: konsultacje-podatkowe-objasnien@mf.gov.pl

Pierwszy raz objaśnienia w tym zakresie zostały wydane 18 stycznia 2019 r.

Chodzi o obowiązującą od 18 maja 2018 r. definicję umowy o pomocy przy zbiorach, która została wprowadzona do art. 91a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 208 ze zm.). Zgodnie z nią pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych, a także pozostałych ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

W projekcie, podobnie jak we wcześniejszych objaśnieniach, MF wyjaśniło, że rolnik nie pełni w tym przypadku funkcji płatnika. Nie musi zatem obliczać PIT od wypłat, w tym zaliczek na ten podatek.

Rolnik ma jedynie obowiązek sporządzenia i przekazania pomocnikowi rolnika oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, jeżeli wypłaca wynagrodzenie na rzecz pomocnika, będącego:

  • polskim rezydentem podatkowym lub
  • nierezydentem podatkowym, którego dochód może być opodatkowany w Polsce, zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeśli idzie o pomocnika rolnika, to MF przypomniało w projekcie objaśnień, że ustawa o PIT nie nakłada na niego żadnych obowiązków w trakcie roku podatkowego. Przyznaje natomiast prawo do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na PIT (art. 44 ust. 1g ustawy o PIT).

– Pomocnik może płacić zaliczki na podatek dochodowy od każdej złotówki uzyskanego dochodu, ale może też zacząć wpłacać zaliczki dopiero po przekroczeniu 30 tys. zł. W ten sposób w trakcie roku będzie korzystał już z kwoty wolnej od podatku – wyjaśnił resort.

Dodał, że pomocnik, który otrzymał od rolnika informację PIT-11, rozlicza podatek dochodowy od świadczeń otrzymanych z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach w rocznym rozliczeniu, składając zeznanie na formularzu PIT-37 bądź PIT-36, jeśli samodzielnie wpłacał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. ©℗