Dopóki podatnik prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz konsumentów w kilku odrębnych sklepach, dopóty w każdym z nich powinna znajdować się kasa rejestrująca – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Innego zdania była spółka prowadząca szkołę języków obcych, która świadczy swoje usługi w sześciu oddziałach zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Tylko nieliczni jej klienci przychodzą do biura, by zapłacić za usługę gotówką lub kartą płatniczą. Przeważająca większość z nich płaci za usługę przez internet, za pomocą przelewu bankowego. W zamian otrzymują oni e-fakturę na swój adres e-mailowy. Natomiast paragon fiskalny dokumentujący transakcję zostaje nabity na kasie fiskalnej w tym oddziale, który wyświadczył usługę i jest dołączany do drugiego egzemplarza faktury.

Oszczędności na kasie...

Spółka postanowiła zmienić ten sposób dokumentowania sprzedaży. Planowała kupić jedną centralną kasę rejestrującą online i wyrejestrować sześć używanych dotychczas urządzeń. Zapewniała, że firmowe systemy sprzedażowe będą na tyle zautomatyzowane, że umożliwią ewidencjonowanie wszystkich wpłat w jednej kasie online.

Nowa kasa zostałaby bowiem zintegrowana z firmowymi systemami sprzedażowymi, co umożliwiałoby wysyłkę e-paragonów na podane przez klientów adresy e-mailowe (po uprzednim zarejestrowaniu wpłaty na konto bankowe).

Klienci, którzy woleliby zapłacić w biurze, byliby obsługiwani przez pracownika spółki, który wprowadzałby zlecenie oraz dane kupującego w systemie sprzedażowym i rejestrowałby sprzedaż w centralnej kasie online. Klient od razu otrzymywałby e-paragon, a jeżeli nie zgodziłby się na to lub nie miał adresu e-mailowego, to dostawałaby na miejscu w biurze paragon wydrukowany z systemu sprzedażowego.

Spółka była przekonana, że obecne przepisy nie zabraniają wprowadzenia takich zmian.

…są niedozwolone

Nie zgodził się na to dyrektor KIS. Przywołał przepisy rozporządzenia ministra rozwoju pracy i technologii z 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1759 ze zm.). Wynika z nich, że na paragonie fiskalnym musi być podany m.in. adres miejsca sprzedaży i adres ten powinien widnieć również w dobowych i okresowych raportach fiskalnych.

Jeśli więc spółka planuje kontynuować świadczenie usług w swoich sześciu oddziałach, to w każdym z nich powinna mieć kasę rejestrującą – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że powinna się ona znajdować w miejscu faktycznej sprzedaży i powinna umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego w formie i o treści określonej przepisami prawa. Na paragonie musi się więc znaleźć adres punktu faktycznej sprzedaży – podkreślił dyrektor KIS.

Dodał, że choć nie ma obowiązku zgłaszania kas online do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, to fiskalizacja takiego urządzenia dokonywana przez serwisanta obejmuje także automatyczne odebranie numeru ewidencyjnego (par. 13 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas). Zmiana miejsca używania kasy online wymaga więc zapisania aktualnych danych, w tym o miejscu używania urządzenia. Centralne Repozytorium Kas gromadzi dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas, w tym m.in. o zmianach adresu punktu sprzedaży.

– Nie można więc uznać, że nie ma znaczenia miejsce instalacji kasy online i że kasa ta nie musi być zainstalowana w punkcie sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów – podsumował dyrektor KIS. ©℗