Wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga zmian w przepisach wykonawczych dotyczących wystawiania faktur oraz samego korzystania z KSeF. Ministerstwo Finansów opublikowało w tym zakresie dwa projekty rozporządzeń.

Przypomnijmy, że od lipca 2024 r. wystawianie e-faktur w KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać elektroniczne faktury od 1 stycznia 2025 r.

Z pierwszego projektu – zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1979) – wynika m.in., że od 1 stycznia 2025 r. podatnik zwolniony z podatku będzie musiał przy wystawianiu e-faktury podać na niej NIP swój i NIP nabywcy.

Drugie projektowane rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe, z 27 grud nia 2021 r., w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 2481 ze zm.). Część przepisów zostanie powielona, ale pojawią się też nowe, np. wskazujące, jakie elementy powinien zawierać kod weryfikujący, który pojawi się na fakturze ustrukturyzowanej udostępnianej nabywcy.©℗