Czy nie narusza konstytucji to, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu? Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie w tej sprawie.
Chodzi o art. 70 par. 8 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie przedawniają się zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, z tym że po upływie terminu przedawnienia podatek można egzekwować wyłącznie z nieruchomości lub zastawu.
Już raz TK wypowiadał się w podobnej sprawie (8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12), z tym że tamten wyrok dotyczył odpowiednika obecnego przepisu – art. 70 par. 6 w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. TK stwierdził wówczas, że jest on niekonstytucyjny i dodał, że te same zastrzeżenia dotyczą aktualnej regulacji. Dlatego wskazał na konieczność pilnej zmiany ordynacji podatkowej. Dotychczas jednak tak się nie stało.
Poznański sąd rejonowy, kierując pytanie do trybunału, podkreślił, że w takiej sytuacji musi przyjąć art. 70 par. 8 ordynacji za obowiązujący i korzystający z domniemania konstytucyjności. Sam jednak ma wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją i stąd pytanie do TK.
5 lat wynosi podstawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Czasem bieg tego terminu może być przerywany lub zawieszany
Sąd wskazał, że posiadanie majątku i jego forma z reguły nie mają związku z powstaniem zobowiązania podatkowego. Tymczasem tylko posiadacze nieruchomości mają dożywotnio odpowiadać za należności podatkowe. Zobowiązania tych, którzy nie mają żadnego majątku, podlegają przedawnieniu.
Wniosek w tej samej sprawie złożył w lutym tego roku również rzecznik praw obywatelskich. Podkreślił, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której podatnicy muszą iść do sądu, bo od ponad dwóch lat od wydania poprzedniego wyroku trybunału Sejm nie znowelizował art. 70 par. 8 ordynacji.