Od 2024 r. podatnicy będą musieli wpłacać na swój mikrorachunek: VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, CIT od dochodów fundacji rodzinnych, ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a także podatek od gier i dopłaty, o których mowa w przepisach o grach hazardowych.

Zakłada to projekt nowego rozporządzenia. Chodzi o zobowiązania wynikające z deklaracji: VAT-14, CIT-8FR (obecnie jej projekt jest konsultowany), POG-P, POG-4 i POG-5, informacji GHD-1 oraz oświadczenia PIT-PZ.

Rozporządzenie, którego projekt został właśnie opublikowany, zastąpi obecnie obowiązujące – z 26 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2272).

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów już w lipcu br. przymierzało się do takich zmian. Wówczas jednak była mowa tylko o nowelizacji obecnego rozporządzenia. Ówczesny projekt zakładał, że na mikrorachunek będą trafiać (zakładano, że już od 1 września br.): VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz podatek od gier i wspomniane dopłaty.

Projekt nie wszedł jednak w życie, a MF opublikowało teraz nowy. Zdecydowało się na rozszerzenie katalogu płatności na mikrorachunek, a także na zmiany porządkujące. Przykładowo zmieniony zostanie opis dla tytułu płatności CIT-NZ, PIT-NZ oraz PIT-NZS w związku ze zmianą tytułów tych formularzy.

W wykazie płatności na mikrorachunek zostaną też ujęte te z nich, które wynikają z nieobowiązujących już formularzy (POG-4, VAT-7, VAT-7D i VAT-7K), ale mogą dotyczyć nieprzedawnionych jeszcze zobowiązań – wyjaśniło MF w uzasadnieniu do projektu. ©℗