Podatnik nie może złożyć deklaracji CIT-8 w formie papierowej, jeżeli nie pełni funkcji płatnika, tj. nie zatrudnia żadnych pracowników ani zleceniobiorców, a zarazem nie osiąga żadnych dochodów. Musiałby mieć dochody zwolnione z podatku, a nie zerowe – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jego interpretacja dotyczy art. 27a ustawy o CIT, zgodnie którym zeznanie CIT-8 może być składane na papierze, jeżeli podatnik:

  • osiąga wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT) i
  • nie ma obowiązku sporządzania deklaracji lub informacji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

O zastosowanie tego przepisu spytała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w 2022 r. nie miała obrotów, wobec czego nie uzyskała żadnych dochodów (0 zł). Nie zatrudniała również żadnych pracowników ani zleceniobiorców. Tłumaczyła, że nie prowadzi i nie będzie już prowadziła działalności gospodarczej, ponieważ przygotowuje się do likwidacji.

Chciała się upewnić, że może złożyć zeznanie CIT-8 w formie papierowej zgodnie z art. 27a ustawy o CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak ze spółką, że dochód w wysokości 0 zł należy rozumieć jak dochód zwolniony od podatku. Wyjaśnił, że brak dochodów nie jest tym samym co uzyskiwanie wyłącznie dochodów zwolnionych z opodatkowania. A to jest jednym z dwóch warunków, od których zależy możliwość złożenia CIT-8 na papierze.

Spółka musi więc złożyć zeznanie w formie elektronicznej zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy o CIT – stwierdził organ.©℗