Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowych formularzy CIT-8FR i oraz CIT/F, które będą przeznaczone dla rozliczania się przez fundację rodzinną z podatku.

Przypomnijmy, że co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego. Musi ona zapłacić 15-proc. CIT dopiero w momencie wypłaty świadczeń na rzecz fundatora lub beneficjenta albo przekazania im mienia wskutek jej likwidacji.

Opodatkowane 15-proc. CIT są też tzw. ukryte zyski, co oznacza, że działa tu taki sam mechanizm jak w spółkach stosujących estoński CIT. Chodzi np. o nieodpłatne świadczenia na rzecz beneficjenta czy udzielane mu długoterminowe pożyczki, ale także o odsetki wypłacane przez fundację rodzinną.

Stąd powstała potrzeba przygotowania całkiem nowego wzoru deklaracji – o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. Będzie to druk CIT-8FR (wersja nr 1).

Z CIT zwolnione są dochody z działalności gospodarczej, którą fundacja może wykonywać na podstawie art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.). Dozwolone są więc m.in.: najem nieruchomości, udzielanie pożyczek, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, przystępowanie do spółek handlowych.

Jeżeli jednak działalność fundacji rodzinnej wykracza poza dozwolony ustawowy zakres, to od tej części dochodów fundacja musi płacić CIT według sankcyjnej stawki 25 proc.

Wysokość dochodu (przychodu) z tej pozaustawowej działalności trzeba będzie wykazać w informacji CIT/F1, która będzie załącznikiem do rocznego zeznania CIT-8.

Oba nowe formularze będą dotyczyć zarówno fundacji rodzinnej, jak i fundacji rodzinnej w organizacji.

Uwagi do opublikowanych projektów formularzy można przesyłać do 13 listopada 2023 r. na adres: Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl. ©℗