Podatnik, który chce sprzedać budynek wzniesiony na gruncie należącym do Skarbu Państwa lub gminy, musi odczekać pięć lat od końca roku, w którym został użytkownikiem wieczystym – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.
Pytanie zadała kobieta, która wraz z mężem wybudowała w 1967 r. garaż na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa, użytkowanym przez inną osobę. W sierpniu 2015 r. otrzymała nieodpłatnie garaż, stając się nowym użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym został on postawiony. Chciała go szybko sprzedać. Sądziła, że od dochodu ze sprzedaży nie zapłaci PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił jednak, że nie ma znaczenia data wybudowania garażu, lecz nabycia prawa do użytkowania wieczystego gruntu. Odwołał się tu do art. 235 par. 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym budynki i urządzenia wzniesione na gruncie należącym do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez użytkownika wieczystego stanowią jego własność. Kobieta nabyła to prawo dopiero w 2015 r., więc przed 2021 r. nie może sprzedać garażu bez podatku. Dopiero bowiem z upływem 2020 r. minie pięć lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie prawa do użytkowania wieczystego gruntu, a tym samym i własności garażu – wyjaśnił dyrektor, powołując się na art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
Reklama
Dodał, że jeśli sprzedaż nastąpi wcześniej, to podatek wyniesie 19-proc. dochodu, czyli różnicy między przychodem a nakładami poniesionymi na sprzedawaną nieruchomość i zapłaconym podatkiem od spadków i darowizn.
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 17 marca 2016 r., nr IPPB4/4511-55/16-4/MS1.