Doradca jak generał

Ten medal ma zawsze dwie strony: z jednej – stała zmiana, z drugiej – uwaga, czujność, gotowość na zmiany. Ta pierwsza oddaje działania ustawodawcy w sferze podatkowej, ta druga postawę doradców podatkowych. W 2015 r. ustawodawca zachowywał się jak zwykle, czyli pracował nad różnymi strategiami i planami podatkowymi. Nie inaczej postępował w poprzednich latach, tyle że różnie stawiał (i będzie stawiał) akcenty. Akurat ubiegły rok upłynął pod hasłem przygotowywania założeń do nowej ordynacji podatkowej, szukania sposobów na zamknięcie luki w VAT (która według szacunków sięga nawet 50 mld zł rocznie) i luki w CIT (również szacunkowo to kwota ok. 50 mld zł), przygotowywania nowych podatków (bankowy już jest, handlowy – jeszcze w powijakach, ale ma być). A debatę publiczną zdominował temat uszczelniania systemu. Optymalizacje podatkowe zostały postawione w niekorzystnym świetle jako sposób na wyprowadzanie pieniędzy z systemu (albo unikanie ich wprowadzania). W efekcie doradcy podatkowi – jak zawsze – musieli, muszą i będą musieli wykazać się uwagą i czujnością, aby nie być zaskoczeni wprowadzanymi przez ustawodawcę rozwiązaniami prawnymi i zareagować odpowiednimi radami dla klientów.

Choć doradztwo podatkowe jest wciąż bardzo dochodowym biznesem i ma trend wzrostowy w tym zakresie, to jednocześnie staje się coraz bardziej wymagające i trudne. Pokazuje to również nasz jubileuszowy X Ranking Firm i Doradców Podatkowych. Tu znaleźli swoje miejsce najlepsi z najlepszych. Tacy, którzy świadomie lub nie postępują według rad jednego z największych starożytnych myślicieli Sun Tsu. W „Sztuce wojny” napisał on, że „generał zmienia swe działania i modyfikuje swe plany, aby inni nie mogli się ich domyślić. Zmienia swoją postawę i porusza się okrężnymi drogami, aby inni nie mogli przewidywać jego ruchów”. Nie inaczej musi działać doradca podatkowy, pamiętając o tym, że powinien znać otoczenie i sytuację. Oczywiście, jeżeli jego celem jest stabilna i niezagrożona pozycja na rynku.

Laureaci X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych 2015

KATEGORIA WIELKA CZWÓRKA: PwC

KATEGORIA DUŻE FIRMY: Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

KATEGORIA ŚREDNIE FIRMY: BDO

KATEGORIA MAŁE FIRMY: HLB M2 Audyt