Na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym można już weryfikować szczegóły własnych rozliczeń z fiskusem. To ogromne ułatwienie nie tylko dla podatników, lecz także dla biur rachunkowych i urzędów skarbowych.

Pracownicy administracji skarbowej nie muszą już tracić czasu na podawanie takich informacji bezpośrednio podatnikom. Wszystko widać jak na dłoni lub – używając bardziej obrazowego porównania – jak w bankowości elektronicznej.

Dzięki uruchomionej właśnie usłudze podatnicy mają teraz kontrolę nad swoimi rozliczeniami z fiskusem. Mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie deklaracje i kiedy złożyli, czy uregulowali swoje zobowiązania wobec fiskusa, czy w prawidłowej wysokości, czy nie mają zaległości.

Na razie z nowej usługi mogą korzystać osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy i płatnicy. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w ciągu najbliższych kilku dni udostępni tę usługę również organizacjom, czyli m.in. spółkom, fundacjom i stowarzyszeniom – na ich kontach w e-Urzędzie Skarbowym.

Jak i co sprawdzić

Przypomnijmy, że swoje konto w e-US ma już dzisiaj każdy podatnik. Można się na nie zalogować na stronie www.podatki.gov.pl. za pomocą np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel.

W odpowiedzi na pytania DGP Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowa usługa dotyczy podatków: dochodowych, VAT, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej oraz daniny solidarnościowej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto w e-US i w nowej zakładce „Rozliczenia” zobaczyć:

  • zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe oraz ich rozliczenie,
  • dokonane wpłaty, z uwzględnieniem pobranych odsetek za zwłokę,
  • zrealizowane zwroty,
  • inne szczegóły rozliczeń; aktualnie dla użytkownika konta w e-US widoczne są szczegóły rozliczeń od 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy i płatnicy mogą także przeglądać salda nadpłat i zaległości bez względu na okres, w którym powstały.

Prezentowane są także wpłaty, które ze względu na nieprawidłowy opis nie zostały zaksięgowane na właściwym koncie.

Użytkownik znajdzie tu również informacje o: wystawionym upomnieniu, tytule wykonawczym, zalecanym kontakcie z urzędem skarbowym w sytuacji złożenia błędnie wypełnionego dokumentu.

Uruchomienie nowej funkcjonalności wymagało zasilenia e-US niemal 580 mln rekordów danych. Liczba podmiotów z co najmniej jednym saldem przekracza 27 mln – informuje MF w odpowiedzi dla DGP.

Dostęp do deklaracji

Przypomnijmy, że w marcu br. ministerstwo udostępniło już inną usługę, która daje podatnikom dostęp do swoich deklaracji złożonych za 2019 r. i kolejne lata podatkowe. Dotyczy to następujących formularzy: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A wraz z załącznikami.

W e-US są udostępnione nie tylko deklaracje przesłane elektronicznie, lecz także te, które podatnicy złożyli w formie papierowej i które zostały następnie wprowadzone przez administrację skarbową do systemu. Można je pobrać w postaci pliku XML i wydrukować w formacie PDF. Na wydruku jest widoczny numer referencyjny dokumentu.

Nie tylko Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów od dłuższego już czasu dodaje nowe opcje w e-US. Od kilku lat na swoim koncie można m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT, czyli rozliczyć się z podatku dochodowego za miniony rok, w tym złożyć elektronicznie zeznanie PIT.

W 2024 r. będą mogli uczynić to w ten sposób również przedsiębiorcy – zapowiada MF.

Już dziś za pomocą e-US można złożyć skarbówce rozmaite pisma, takie jak np.: czynny żal, pełnomocnictwo UPL-1, zgłoszenie aktualizujące ZAP-3, zawiadomienie ZAW-NR i inne.

Za pomocą e-US podatnicy mogą dostać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, o stanie zaległości, o wysokości dochodu i składkach – a to wszystko bez konieczności uiszczenia opłaty skarbowej. Warunkiem jest jednak zgoda na e-doręczenia dokonana na koncie w e-US.

Trzeba pamiętać, że wyrażenie takiej zgody oznacza, iż korespondencja z urzędu skarbowego będzie przychodziła do podatnika już tylko za pośrednictwem konta w e-US, a nie np. listu poleconego.

W e-US może się też zapoznać z informacjami o podpisanych przez siebie aktach notarialnych oraz o otrzymanych mandatach, także za wykroczenia drogowe.

Spore ułatwienie

Uruchomiona właśnie usługa to duże ułatwienie nie tylko dla podatników, lecz także biur rachunkowych. Klienci często bowiem zapominają zapłacić podatki, a biura rachunkowe nie są w stanie tego kontrolować, jeżeli nie mają dostępu do rachunku bankowego klienta.

Gdy więc pojawia się zaległość podatkowa, trudno dociec, kiedy powstała i co jest jej przyczyną. Ustalenie salda jest jeszcze bardziej skomplikowane, gdy urząd potrąca z bieżących wpłat odsetki od zaległości podatkowych.

Zanim weszły w życie przepisy o ochronie danych osobowych, księgowi z biur rachunkowych uzgadniali rozliczenia swoich klientów, korzystając z uprzejmości urzędników skarbowych. Sprawdzali krok po kroku, które zobowiązanie zostało uregulowane, a które nie jest zapłacone.

Po wejściu w życie przepisów o RODO takie weryfikowanie nie jest już możliwe. Księgowi niczego nie mogą wskórać, bo pełnomocnictwo UPL-1 upoważnia ich jedynie do podpisywania i składania w imieniu klienta jego deklaracji podatkowych.

Nie pozostaje więc nic innego niż korespondencja między podatnikiem a samym urzędem skarbowym i żmudne wyjaśnianie rozbieżności.

Teraz wszystkie szczegóły rozliczeń widać jak na dłoni na koncie podatnika w e-US.

Konto organizacji

Przypomnijmy, że w e-US mają swoje konto również spółki, fundacje, stowarzyszenia. Dzięki temu mogą one, podobnie jak podatnicy PIT, m.in. wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma, występować o zaświadczenia. Mogą też przeglądać swoje dane rejestracyjne.

Spółka lub inna organizacja może upoważnić do dostępu do swojego konta w e-US osobę fizyczną, która posiada numer PESEL. W tym celu wniosek o udostępnienie konta należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Można wnioskować o nadanie jednego z dwóch rodzajów dostępów – podstawowego lub rozszerzonego. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może nadawać dostęp do konta spółki (lub innej organizacji) w e-US innym użytkownikom oraz go odbierać.©℗

OPINIA

Skorzystają wszyscy

ikona lupy />
Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton / nieznane

Nowa usługa jest bardzo pomocna. Pozwala przejrzeć rozliczenia z urzędem skarbowym w podziale na poszczególne podatki i zweryfikować salda oraz sprawdzić szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym. Z pewnością jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które mają dużo takich rozliczeń. Nowa usługa pomoże im uporządkować swoje sprawy podatkowe i w jednym miejscu znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Ale jest to również rozwiązanie przyjazne dla osób, które kontakt z podatkami mają rzadko (np. tylko raz do roku przy okazji składania zeznania rocznego) i zwyczajnie nie pamiętają swoich rozliczeń ani nie przywiązują do nich dużej wagi. Dzięki nowej usłudze takie osoby mogą również upewnić się, że np. nie zalegają z podatkami – aby nie tylko uniknąć odsetek od zaległości, lecz także spokojnie złożyć formalny wniosek o „zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach”. Tego dokumentu mogą wymagać na przykład banki, zanim udzielą kredytu, oraz sklepy przy sprzedaży z zapłatą na raty.