Jedni funkcjonariusze od świadczeń mieszkaniowych nie płacili PIT, a drudzy w podobnej sytuacji muszą go uiścić – zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do Ministerstwa Finansów (nr V.511.289.2023.KB).

Wskazał, że do 31 stycznia 2018 r. obowiązywała ustawa o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 985 ze zm.), która przyznawała funkcjonariuszom ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkaniowego. Ci, którzy go nadal dostają na zasadzie praw nabytych, nie muszą płacić PIT, co potwierdzają interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Podstawą prawną zwolnienia jest art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT.

Natomiast od 2019 r. obowiązuje ustawa o Służbie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 66 ze zm.), która mówi nie o ekwiwalencie, lecz o pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Z tego względu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia zwolnienia z PIT, czego przykładem jest interpretacja z 2 grudnia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.492.2022.1.MD).

Funkcjonariusze, którym odmawia się zwolnienia, czują się poszkodowani i piszą do RPO, że taka sytuacja narusza konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

W związku z tym rzecznik zwrócił się do dyrektora departamentu podatków dochodowych w MF o zajęcie stanowiska w tej sprawie. ©℗