Organy podatkowe nie mogą odmówić zwolnienia majątku z egzekucji, nie badając, czy przemawiałby za tym ważny interes podatnika – orzekł WSA w Warszawie.
Reklama
Przeciwko podatniczce toczyło się postępowanie egzekucyjne, a jej zobowiązanie przekraczało 3 mln zł. Urząd zajął część jej majątku, w tym m.in. nieruchomość obciążoną hipoteką, maszyny wykorzystywane w prowadzonej przez nią firmie i samochody osobowe.
Podatniczka kilkukrotnie składała wnioski o zwolnienie niektórych praw majątkowych. Część wniosków organy rozpatrzyły na jej korzyść, ale nie wszystkie. Jeden stał się przedmiotem sporu rozpatrywanego przez WSA w Warszawie.

Reklama
Podatniczka wystąpiła o zwolnienie z egzekucji dwóch starych i zdezelowanych samochodów, które planowała zbyć. Utrzymywała, że są one w złym stanie technicznym, z każdym miesiącem coraz mniej nadają się do użytku i ich wartość spada. Wyszła zatem z propozycją, że w zamian za zwolnienie ich z egzekucji, poda organom do zajęcia inny pojazd – lepszy i nowocześniejszy, ale przez nią nieużywany. Argumentowała, że taka wymiana leży w jej ważnym interesie, a to powinno wystarczyć organom do zwolnienia z egzekucji w świetle art. 13 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1966 r. nr 24, poz. 151 ze zm.).
Dyrektor izby skarbowej odmówił, wskazując, że do tej pory i tak zwolniono z egzekucji dużą część jej majątku.
WSA przyznał rację podatniczce. Stwierdził, że organy nie dopełniły w tej kwestii swoich obowiązków. – Podatniczka wskazywała na zły stan techniczny, potrzebę dokonania przeglądu, a organy pominęły argumenty wskazane przez nią we wniosku – wyjaśnił sędzia Dariusz Kurkiewicz. Dodał, że organ ma prawo odmówić pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ale musi najpierw zbadać okoliczności, które strona wskazała.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 23 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 965/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia