Uchwalona wcześniej przez Sejm ustawa jest częścią "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". Zgodnie z nią decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Także od tej zasady przewidziano pewne wyjątki.

Najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli płacić podatki gotówką, a nie tylko w formie przelewu, jak przewidują obecne przepisy. Przyjęte zmiany mają też umożliwić przedsiębiorcom opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w formie przekazu pocztowego.

Ustawa znosi odpowiedzialność wspólnika za osobiste zobowiązania podatkowe pozostałych wspólników wynikające z działalności spółki, np. zobowiązania podatkowe wspólników w PIT. Wspólnik będzie mógł ponieść odpowiedzialność jedynie za zobowiązania podatkowe spółki.

Nowelizacja uregulowała ponadto zasady udostępniania komornikom sądowym informacji podatkowych

Obecnie koszty związane z przekazywaniem takich informacji przez organy podatkowe pokrywane są z budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że informacje te będą odpłatne.

Senat wprowadził do ustawy kilka poprawek. Jedna z nich zakłada - zgodnie z wolą Ministerstwa Finansów - wprowadzenie do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przepisu, który umożliwia uchylenie zabezpieczenia, jeżeli w terminie 3 miesięcy od jego ustanowienia nie został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji. Organ mógłby ten termin jednak przedłużyć o kolejne 3 miesiące.

Prace senatorów nad zmianami miały burzliwy przebieg

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie doszło do pata. Komisja nie była w stanie wypowiedzieć się na temat zmian. Za przyjęciem poprawek do ustawy i całej ustawy głosowało sześciu senatorów (z PO), za odrzuceniem nowelizacji i poprawek także sześciu (z PiS).

Do zmiany stanowiska senatorów opozycji nie przekonał wiceminister finansów Ludwik Kotecki, który argumentował, że nowelizacja jest korzystna dla podatników i została przyjęta przez Sejm jednogłośnie. Ostatecznie Komisja opowiedziała się za zmianami na wyznaczonym specjalnie dodatkowym posiedzeniu.

Prowadzący debatę nad ustawą wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski (z klubu PiS) nazwał głosowanie w komisji "partyjniackim". Sprawozdawca komisji, senator Henryk Woźniak tłumaczył, że senatorowie opozycji zorientowali się, że PO nie ma większości na sali i zdecydowali się głosować przeciw.

"To było ogromne zaskoczenie i niezrozumiała sytuacja biorąc pod uwagę charakter tego przedłożenia, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym od wielu lat przez środowiska gospodarcze" - mówił Woźniak.

Podczas czwartkowego głosowania za przyjęciem zmian w Ordynacji wraz z poprawkami zagłosowało 93 senatorów. Nikt nie był przeciw. Wprowadzonymi przez Senat poprawkami zajmie się teraz Sejm. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.