Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła musi być na tyle szczegółowe, aby organy podatkowe mogły zweryfikować jej faktyczne przeznaczenie – wynika z wyroku WSA w Warszawie
Sąd wyjaśnił, że proboszcz parafii powinien wykazać w sprawozdaniu nie tylko cele, na które przeznaczył środki, ale i wysokość pomocy oraz nazwiska osób obdarowanych. Powinien też przechowywać dowody w postaci faktur i listy obdarowanych. Parafie często nie gromadzą takich dokumentów, wpędzając darczyńców w podatkową pułapkę.
Ulga na dobroczynność