Resort finansów opublikował zmienioną interpretację w sprawie ryczałtów za służbowe jazdy po mieście.
O tym korzystnym dla podatników stanowisku pisaliśmy w ubiegłym tygodniu (DGP nr 52/2016 „Ryczałty za jazdy lokalne są bez PIT”). Organ potwierdził w niej, że jeżeli pracownik dostaje zryczałtowany zwrot za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych jazd lokalnych, to nie płaci z tego tytułu PIT.
Dyrektor izby przyznał, że ma tu zastosowanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Zgodnie z nim pracownik ma przychód tylko wtedy, gdy świadczenie od pracodawcy leżało w jego własnym interesie. Skoro zaś to pracodawcy zależało na tym, aby pracownik używał swojego auta do firmowych jazd lokalnych, to nie ma mowy o przychodzie – stwierdził organ.
Do tej pory fiskus twierdził, że przychód powstaje i że podatku mogą nie płacić tylko pracownicy Poczty Polskiej, lasów i pomocy społecznej, bo jedynie wobec nich ma zastosowanie zwolnienie z PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3.