Dyrektor niepublicznego przedszkola, który otrzymuje wynagrodzenie finansowane z dotacji oświatowej, płaci od niego 3-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a nie według stawki 8,5 proc. – wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji zmieniającej.

Uchylił tym samym interpretację indywidualną wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 29 listopada 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.700. 2022.2.KP).

Zasadniczo dotacja jest wolna od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT i art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.). Wyjątkiem jest ta jej część, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą np. w zakresie niepublicznego przedszkola. Do tej części zwolnienia się nie stosuje – wynika z art. 21 ust. 36 ustawy o PIT.

Skoro nie ma zwolnienia, to jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane te przychody? – spytała dyrektora KIS dyrektorka niepublicznego przedszkola, która na jego prowadzenie otrzymała dotację oświatową.

Uważała, że może płacić od swojego wynagrodzenia 3-proc. ryczałt, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku. Wskazała, że przepis ten dotyczy m.in. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, czyli dotacji, subwencji, dopłat.

Dyrektor KIS był innego zdania. Stwierdził, że pensja dyrektorki przedszkola to przychód ze świadczenia usług w zakresie edukacji, od którego stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku.

Nie zgodził się z tym szef KAS i zmienił interpretację dyrektora KIS. Przyznał, że dotacja, z której jest finansowane wynagrodzenie dyrektorki, ma ścisły związek z prowadzeniem przedszkola, a więc można ją zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT. Właściwa będzie więc 3-proc. stawka ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 7 pkt e ustawy o zryczałtowanym podatku. ©℗