Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej powinniśmy opublikować do końca marca – zadeklarował minister finansów Paweł Szałamacha na spotkał się w Łodzi z pracownikami Izby Celnej, Izby Skarbowej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej.

Reforma, którą szykuje Ministerstwo Finansów, przewiduje utworzenie od 2017 r. nowej, jednolitej struktury fiskusa, która ma powstać na bazie izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. W zamian mają funkcjonować izby administracji skarbowej, którym podlegałyby urzędy administracji skarbowej oraz urzędy celno-skarbowe. Dotychczas jednak szczegóły zmian znane były z nieoficjalnych przecieków.

Teraz wiadomo, że zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego co końca marca. Następnie projekt wejdzie w etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. - Celem ministerstwa jest, aby Sejm zajął się projektem ustawy w drugim kwartale 2016 r. – poinformował resort w komunikacie.