Spółki z udziałem Skarbu Państwa i szpitale oczekują od biegłych rewidentów konkretnych wyników badania. Tymczasem jeśli audytor utraci niezależność, można podważyć jego pracę.
Wielu audytorów rezygnuje ze składania ofert, gdyż zniechęcają ich projekty umów na badanie dołączone do dokumentów konkursowych i przetargowych, które zawierają nieprawidłowe zapisy. Jak bowiem wskazują eksperci, umowa powinna zawierać jedynie informacje, że badanie sprawozdania finansowego musi być przeprowadzane zgodnie z przepisami i standardami zawodowymi. Może ustalać wynagrodzenie, terminy realizacji, odpowiedzialność za rozwiązanie umowy. Te jednak nagminnie wykraczają poza ten zakres.
Wyniki badania