Resort finansów proponuje daninę progresywną z dwiema podstawowymi stawkami i kwotą wolną od każdej formy sprzedaży detalicznej. Również tej prowadzonej za pośrednictwem internetu
Handlowcy, których miesięczny przychód wynosi do 1,5 mln zł, mogą spać spokojnie: ich propozycje opodatkowania nie dotyczą.
Ci, których przychód jest wyższy, ale nie przekracza 300 mln zł, zapłacą 0,7 proc. Przy ponad 300 mln stawka rośnie do 1,3 proc. od nadwyżki. Podatek będzie rozliczany miesięcznie i ma dotyczyć wszelkiej sprzedaży detalicznej.