Senatorowie przyjęli wcześniej piętnaście poprawek do tej ustawy, większość z nich miała charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Komisja we wtorek pozytywnie zaopiniowała 14 z nich, odrzucając siódmą poprawkę, która dotyczyła banków spółdzielczych.

Najważniejsza z pozytywnie zaopiniowanych poprawek zakłada, że firmy ubezpieczeniowe nie będą mogły się dzielić, by zmniejszyć własne aktywa i w ten sposób uniknąć podatku. Firmy ubezpieczeniowe będą więc objęte analogicznym zapisem, jakim objęte są w ustawie firmy pożyczkowe. Przepisy dotyczące firm pożyczkowych zakładają, że limit aktywów powyżej których będą płacić podatek (200 mln zł) dotyczy nie pojedynczych firm, ale całej grupy kapitałowej.

Zapis o powiązaniach kapitałowych będzie dotyczył firm ubezpieczeniowych, w odniesieniu do ich limitu 2 mld zł.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje, że od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone podatkiem wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

W przypadku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi 4 mld zł.

Zwolniony z podatku bankowego został Bank Gospodarstwa Krajowego, a także banki, które są objęte programem postępowania naprawczego i ubezpieczyciele objęci planem naprawczym.