Nabywca musi m.in. prowadzić gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia
PRZYPOMNIENIE: Do 31 grudnia 2015 r. art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC (stanowiący o zwolnieniu z PCC gruntów) odsyłał do przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.). Z PCC zwolnione było bowiem nabycie gruntów, które w chwili dokonania czynności (nabycia) stanowiły, tworzyły lub miały wejść w skład gospodarstwa rolnego.
Trzy warunki