Ulga mieszkaniowa zastąpi od 2009 roku obecną ulgę meldunkową, zliberalizowane zostaną również zasady ulgi odsetkowej i prorodzinnej. Zmiany te przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych.

Za zmianami głosowało 416 posłów, 3 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja obejmuje ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany przygotował rząd, posłowie, sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" i Senat.

Zgodnie z nowelizacją, ulga mieszkaniowa ma zastąpić obecną ulgę meldunkową. Zwalnia ona dochody ze sprzedaży mieszkania, pod warunkiem, że sprzedający był w nim zameldowany przynajmniej rok.

Reklama

Ulga mieszkaniowa ma objąć dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną one przeznaczone m.in. na zakup mieszkania, budynku mieszkalnego czy gruntu budowlanego.

Podatnicy będą mogli skorzystać z nowych zwolnień podatkowych

Reklama

Sejm przyjął zarekomendowaną przez Komisję Finansów Publicznych poprawkę, zgodnie z którą zwolnienie obejmie także dochody przeznaczone na zakup gruntu, który nie ma charakteru budowlanego, jeżeli w ciągu dwóch lat od zakupu stanie się on gruntem budowlanym.

Nowelizacja wprowadza szereg zmian uznawanych przez ekspertów za korzystne dla podatników. Modyfikuje zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizację taką będzie można wskazać także w korekcie. Trzeba ją będzie złożyć najpóźniej do końca czerwca.

Zliberalizowane zostały zasady tzw. ulgi odsetkowej. Pozwala ona na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Nowelizacja przewiduje, że ulga obejmie także kredyty refinansowe zaciągnięte na spłatę kredytów mieszkaniowych.

Sejm przyjął poprawkę PO, zgodnie z którą odsetki będzie można odliczyć także wtedy, gdy kredyt będzie pochodził nie tylko z banku, ale także ze SKOK-u, który ma siedzibę w UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii.

Podatnicy będą mogli skorzystać z nowych zwolnień podatkowych. Obejmą one np. pomoc finansową udzieloną z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zdarzeniem losowym. Z podatku będą ponadto zwolnione dochody z nagród uzyskanych przez podatników za wybitne osiągnięcia, w części przekazanej na cele pożytku publicznego.

Zmiany dotyczą także ulgi prorodzinnej (na dzieci). Będą z niej mogli korzystać nie tylko rodzice i opiekunowie prawni, ale także rodzice zastępczy. W ustawie o PIT mają się znaleźć także nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci.

Możliwe będzie ponadto - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego - odliczenie od dochodu obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych za granicą, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu.

Sejm odrzucił poprawkę Lewicy, która domagała się podniesienia z 1 proc. do 2 proc. kwoty podatku, którą można przekazać na organizacje pożytku publicznego

Nowelizacja przewiduje uproszczenie zasad księgowania kosztów uzyskania przychodów przy opłacaniu składek od wynagrodzenia. Proponowana zmiana przewiduje, by pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, mogli uwzględniać je jako koszty w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy lub w następującym po nim.

Kolejna propozycja przewiduje, że od użyczonej nieodpłatnie nieruchomości podatek zapłaci tylko jej użytkownik, z podatku zostanie natomiast zwolniony jej właściciel. Z kolei w koszty podatkowe będzie można wliczyć wydatki na zaniechane inwestycje.

Ponadto nowelizacja znosi obowiązek odprowadzania - w przypadku rozliczenia za ostatni miesiąc podatkowy - podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grudniu firmy muszą płacić zaliczkę nie tylko za listopad, ale także za grudzień.

Sejm odrzucił poprawkę Lewicy, która domagała się podniesienia z 1 proc. do 2 proc. kwoty podatku, którą można przekazać na organizacje pożytku publicznego. Sprzeciwiło się jej Ministerstwo Finansów. Odrzucona została także poprawka Lewicy, która zmierzała do zwolnienia z podatku dochodów np. wspólnot mieszkańców, w części przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.