Zwalczanie unikania opodatkowania i planowanie podatkowe na szczeblu unijnym i ogólnoświatowym to główne założenia grudniowej dyrektywy UE. Obowiązek automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi krajów UE ma usprawnić te działania.

Dyrektywa Rady UE 2015/2376 wprowadza obowiązek automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi UE. Narzędziem pomocniczym będzie weryfikacja indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, co- w ocenie ustawodawcy- ma ułatwić spójne i przejrzyste stosowanie prawa.

Co to oznacza w praktyce?

Po implementacji nowych przepisów przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoja działalność poza granicami kraju w warunkach większej pewności w tej materii. Ujednolicony rynek UE ma zachęcać do inwestowania i przestrzegania prawa wspierając tym samym rozwój gospodarczy.

Dotychczas państwa członkowskie w znacznie mniejszym zakresie przekazywały sobie informacje podatkowe. Rodziło to problemy z zakresu interpretacji prawa. Państwa członkowskie często były nieświadome „interpretacji indywidualnej” prawa podatkowego, a w szczególności jego transgranicznego aspektu.

Przyjęta dyrektywa eliminuje tę dowolność interpretacji w przekazywaniu informacji.
„ Ostatecznym celem powinno być zapewnienie równych warunków działania w skali ogólnoświatowej, a Unia powinna odgrywać w tym procesie pierwszoplanową rolę, propagując dość szeroki zakres automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych”- czytamy w uzasadnieniu.

Polska gotowa na nowe przepisy

Ministerstwo Finansów zadeklarowało przedstawienie możliwych rozwiązań, które mają utrudnić firmom unikanie płacenia podatku w Polsce. W najbliższych dniach propozycje resortu mają trafić do Sejmu.

PAP szacuje, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich UE miliardy euro każdego roku. Pokazały to śledztwa dziennikarskie, w wyniku których ujawniono m.in., że setki międzynarodowych korporacji mogły praktycznie nie płacić podatków dzięki niezwykle korzystnym dla nich orzeczeniom podatkowym (tax rulings) wydawanym przez władze Luksemburga.

Na wdrożenie nowych przepisów państwa członkowie mają czas do końca 2016 roku. W tym terminie muszą przyjąć i opublikować odpowiednio prawo krajowe niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i udostępnić je KE.

Źródło prawne: Dyrektywa Rady UE 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 roku zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania