W tym celu trzeba złożyć korektę błędnie sporządzonych rozliczeń wraz z uzasadnieniem przyczyny naniesienia poprawek. Wymagane jest też uiszczenie całej zaległej należności wraz z odsetkami, a przy nadpłacie złożenie wniosku o jej zwrot

Ostateczny termin złożenia rocznych zeznań podatkowych minął 30 kwietnia. Teraz urzędy skarbowe sprawdzają poprawność rozliczeń podatników, zwłaszcza jeśli wykazali oni nadpłatę. Urząd ma bowiem trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku. Ale nie tylko fiskus dokonuje weryfikacji. Robią to też niektórzy podatnicy, zwłaszcza ci, którzy wypełniali swoje zeznania na ostatnią chwilę i nie mają pewności, czy rozliczyli wszystkie przychody i koszty. Jeśli nie, muszą złożyć korektę.

Korekta deklaracji podatkowej PIT lub CIT to jedyny sposób na zmianę danych wpisanych w pierwotnym zeznaniu. W ten sposób można też odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Nie można jedynie poprawiać tych deklaracji, które dotyczą podatku już przedawnionego. Przepisy nie zawierają wytycznych, co do treści korekt, ale warto zadbać o to, aby uzasadnienie przyczyn korekty było jak najbardziej szczegółowe.