Przy okazji wręczania kontrahentom świątecznych upominków pojawia się pytanie: czy wydatki na zakup takich prezentów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Pytanie zdawałoby się proste, jednak odpowiedź wcale nie jest już tak oczywista. Analizując bowiem interpretacje wydawane przez organy podatkowe, można dojść do wniosku, że nawet one same nie mają jednolitego stanowiska w tej kwestii. W wielu odpowiedziach automatycznie wiąże się upominki z reprezentacją, co w mojej opinii jest całkowicie bezzasadne. Przypomina to nieco sytuację z lat 2007–2013, kiedy to każdy wydatek na posiłek w restauracji z klientem był dla pracowników organów podatkowych równoznaczny z wydatkiem reprezentacyjnym.
Część organów podatkowych akceptuje wykładnię, że upominek oznaczony logo obdarowującego to reklama, a nie reprezentacja. Wydawałoby się, że to oczywiste, a jednak w niektórych interpretacjach organy uznają, że jeśli upominki są przekazywane „wyselekcjonowanym” odbiorcom, to już nie mamy do czynienia z reklamą. Takie podejście jest całkowicie niezrozumiałe. Jest oczywiste, że gdy kontrahentów jest wielu, trzeba dokonać selekcji i przekazać upominek tym, którzy rokują najlepszy zwrot z inwestycji. Organy podatkowe zdają się tego jednak nie zauważać, zapewne ciągle mając w pamięci nieobowiązujące już od prawie 10 lat przepisy o reklamie publicznej i niepublicznej.
Mocno wątpliwa jest natomiast możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych w sytuacji, gdy upominki nie zawierają logo przekazującego. Oczywiście pojawia się pytanie, czy każdy produkt musi być koniecznie oznaczony logo. Niestety, także w tej kwestii organy podatkowe nie są zgodne: raz to akceptują, innym razem całkowicie się z nim nie zgadzają.
Podsumowując, podatnicy, którzy przekazują upominki, powinni przede wszystkim zadbać o to, by móc udokumentować opatrzenie go logo i/lub nazwą swojej firmy. Natomiast wręczając upominki jedynie niektórym odbiorcom, warto sporządzić listę obdarowanych, pamiętając o uzasadnieniu gospodarczym i powiązaniu z przychodami generowanymi przez tych klientów.