Z początkiem 2016 r. wejdzie w życie wiele zmian w podatkach. Tym razem będzie ich wyjątkowo dużo i mają one bardzo szeroki zakres (znowelizowane zostaną wszystkie ustawy podatkowe). Kup "DGP" 14, 15, 16 grudnia z dodatkami, które pomogą rozpoznać Zmiany w podatkach w 2016 roku.

Najważniejsze dla podatników zmiany wejdą w życie w przepisach ustaw o podatku dochodowym. Do zmian tych należeć będzie, między innymi, określenie zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów.

Stosunkowo mało zmian dotyczyć będzie ustawy o VAT, jednakże jedna z wprowadzanych zmian jest dla części podatników bardzo istotna. Otóż z początkiem 2016 r. dodane zostaną przepisy określające zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej (przepisy o tzw. prewspółczynniku lub preproporcji).

Dużej nowelizacji doczeka się z początkiem 2016 r. ustawa o podatku akcyzowym. Do najważniejszych zmian w tej ustawie należeć będzie wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, wprowadzenie nowych regulacji dotyczących pośredniczących podmiotów tytoniowych (w tym obowiązku ich rejestracji) oraz uproszczenie zasad prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonanych również zostanie szereg zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawie o podatku od spadków i darowizn. W obu przypadkach, między innymi, ograniczony zostanie zakres zwolnienia obejmującego przeniesienie własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część.

Znowelizowane zostaną także przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym. Wspólną zmianą dla tych trzech podatków będzie wyłączenie płatności w ratach w przypadkach, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł (od 1 stycznia 2016 r. podatek będzie w takich przypadkach płatny jednorazowo).

Zmiany wprowadzone zostaną również w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Najważniejszą z nich będzie rozszerzenie zakresu opodatkowania tym podatkiem o wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

14, 15 i 16 grudnia kup w kiosku Dziennik Gazetę Prawną i bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami

Z początkiem 2016 r. wejdzie ponadto w życie ustawa określająca nowy podatek, tj. specjalny podatek węglowodorowy. Chociaż podatek ten będzie płacony dopiero od 2020 r., określone przepisami obowiązki podatnicy specjalnego podatku węglowodorowego będą musieli wykonywać już od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. gruntownie znowelizowana także zostanie Ordynacja podatkowa. Najważniejszą zmianą w jej przepisach będzie wyłączenie obowiązku uzasadniania korygowanych deklaracji. Ponadto z początkiem 2016 r., między innymi, wprowadzona zostanie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika oraz umożliwione zostanie opłacanie podatków kartą płatniczą, jak również przez inne osoby niż podatnik.

Wszystkie najważniejsze dokonane z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach podatkowych zostały w niniejszej publikacji wskazane, a większość z nich została gruntownie omówiona. Jestem przekonany, że dzięki temu publikacja ta pozwoli Państwu szybko i bezboleśnie przyswoić sobie treść nowych przepisów, jak również okaże się pomocna przy ich stosowaniu w pierwszych miesiącach obowiązywania.