Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu było 170 posłów (z PO, Nowoczesnej i PSL), przeciw - 269 (PiS i większość klubu Kukiz'15), dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Ustawa o administracji podatkowej, uchwalona w lipcu przez Sejm poprzedniej kadencji, przewidująca m.in. utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego, ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Projekt jej nowelizacji został przygotowany przez posłów PiS, którzy uważają, że administracja skarbowa nie jest gotowa na nowe zadania. Dlatego też - mówił w środę sprawozdawca Andrzej Szlachta (PiS) - posłowie proponują, by wydłużyć o pół roku vacatio legis dla tej ustawy - do 1 lipca 2016 r.

Opozycja przekonywała, że organy skarbowe są przygotowane do wejścia w życie ustawy, a w noweli chodzi raczej o to, że PiS brakuje ludzi, którzy mogliby pokierować izbami skarbowymi, a którzy spełnialiby przewidziane przez ustawę wymogi. Dlatego kluby opozycyjne głosowały za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.

Sprawa ta była też w czwartek jednym z tematów pytań bieżących. Posłowie PiS Jan Mosiński i Jerzy Bielecki pytali ministra finansów o tę ustawę i stawiali tezę, że zawiera ona wiele "niedoróbek".
Wiceminister finansów i szef Służby Celnej Marian Banaś powiedział posłom, że zostały w resorcie podjęte prace w sprawie przeanalizowania zasadności niektórych zapisów ustawy.Pochwalił jednocześnie posłów za inicjatywę opóźnienia o pół roku wejścia w życie ustawy. Propozycja ta, mówił, umożliwi stabilne funkcjonowanie urzędów i izb skarbowych, bez "konieczności przeprowadzenia pośpiesznych reform".
"Przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy zdecydowanie umożliwi lepsze przygotowanie przez nas administracji podatkowej do profesjonalnego i nowoczesnego realizowania nałożonych na nią zadań, przede wszystkim w zakresie realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatków" - tłumaczył Banaś.

Według niego wejście ustawy w życie już 1 stycznia 2016 roku mogłoby "spowodować, że środki publiczne nie byłyby właściwie wykorzystane, a przynajmniej część z nich mogłaby zostać zmarnotrawiona".
Ustawa o administracji podatkowej z lipca 2015 r. przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego. Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach.

Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej ustawa wprowadza też system obsługi i wsparcia podatnika. Do tych zadań przekierowana ma zostać część pracowników, zastosowanie znajdą też narzędzia informatyczne.
Utworzone mają zostać centra obsługi podatnika, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej.
Do zadań administracji podatkowej ma też należeć pobór niepodatkowych należności budżetu, w tym mandatów.

W ustawie zawarto regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej i nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i Naczelnika Urzędu Skarbowego. Ponadto powołany ma zostać szef administracji podatkowej, przy pomocy którego minister finansów będzie mógł sprawniej nadzorować jej działanie.

Nowe przepisy przewidują też, że ze struktur administracji ma być wyodrębnione Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Uzasadnieniem dla powołania krajowego biura było, według autorów ustawy, duże zainteresowanie obywateli biurami informacji, które teraz mają się wyspecjalizować w konkretnych dziedzinach prawa podatkowego.