Z nowych interpretacji indywidualnych wynika, że można odliczać koszty dodatkowej nauki, jeśli wiąże się ona z zakresem prowadzonej działalności.
To skutek zmiany podejścia Ministerstwa Finansów, które w październiku br., po naszej publikacji („Nie wszystkie wydatki na naukę zmniejszą podatek”, DGP nr 206) zapowiedziało, że przeanalizuje odpowiedzi, w których odmówiono podatnikom prawa do odliczenia wydatków na dokształcanie.
Reklama
W interpretacji z 17 listopada 2015 r. (nr ITPB4/4511-406/15/MP) dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał rację podatnikowi, który chciał uwzględnić w swoich rozliczeniach koszty studiów w zakresie rachunkowości i finansów, akredytowanych przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Studia te pozwalają na uzyskanie certyfikatu wydawanego przez tę organizację. Starał się o niego przedsiębiorca, którego działalność polega na tworzeniu nowoczesnych raportów i analiz biznesowych. Podkreślał, że certyfikat ACCA potwierdza jego wysokie kompetencje i pozwoli mu na wykonywanie bardziej skomplikowanych projektów.
Pozytywne stanowisko otrzymała też podatniczka, która świadczy usługi specjalistyczne dla dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi (np. autyzm, zespół Dauna). Dyrektor katowickiej izby potwierdził w interpretacji z 23 października 2015 r. (nr IBPB-1-1/4511-483/15/WRz), że może ona zaliczyć do kosztów studia o specjalności terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą bowiem poprawić jakość świadczonych usług.
Wcześniejsze interpretacje nie były tak korzystne dla przedsiębiorców. Przykładowo dyrektor IS w Warszawie (nr IPPB1/4511-811/15-4/KS1) odmówił przedsiębiorcy świadczącemu usługi coachingowe w zakresie kariery i relacji w rodzinie prawa do odliczenia wydatków związanych ze studiami na kierunku psychologia społeczna. Nie uznał argumentacji podatnika, że takie wykształcenie pomoże mu rozszerzyć zakres usług o terapie i tym samym pomoże mu utrzymać się na rynku.
Z kolei dyrektor łódzkiej izby (interpretacja nr IPTPB1/4511-352/15-2/SJ) odmówił radcy prawnemu możliwości uwzględnienia kosztów studiów doktoranckich, które pokrywają się z profilem prowadzonej działalności.
Ten sam organ w innej interpretacji (nr IPTPB1/ 4511-384/15-2/AG) odmówił notariuszowi zaliczenia do kosztów czesnego za studia podyplomowe pozwalające na uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.