Spółka nie odprowadza podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów z najmu lokali należących do wspólnoty gruntowej – potwierdził dyrektor izby skarbowej.
Wspólnota, która o to zapytała, twierdziła, że spółka zarządzająca jej majątkiem nie musi tego robić, bo jest osobą prawną tylko zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 ze zm). Nie jest nią natomiast w rozumieniu ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał, że spółka pełniąca zadania zarządcy majątku nie odprowadza CIT od dochodów z najmu. Nie zgodził się jednak z tym, że nie jest ona osobą prawną w rozumieniu ustawy o CIT. – Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, mimo że posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą – podkreślił dyrektor. I dodał, że z tytułu zarządzania nie uzyskuje żadnych dochodów. W związku z tym przychody, które uzyskuje jako zarządca majątku wspólnoty, po ich pomniejszeniu o koszty zarządu spółki, stanowią dochód osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Spółka nie odprowadza z tego tytułu CIT – wyjaśnił organ.

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 11 listopada 2015 r., IBPB–1–3/4510–341/15/TS.