Papierosy kupione po zakończeniu akcji marketingowej mogą być kosztem – orzekł NSA. Sprawa dotyczyła łódzkiej fundacji, która zorganizowała imprezę okolicznościową.
Wcześniej zawarła umowę z koncernem tytoniowym, umożliwiając mu przeprowadzenie badań marketingowych. Chodziło o opinie klientów na temat marki papierosów, które rozdawano na festiwalu. Za przeprowadzenie akcji fundacja dostała 15 tys. zł. Problem polegał na tym, że 10 dni po zakończeniu festiwalu fundacja kupiła od koncernu papierosy o wartości 5 tys. zł i ujęła je w kosztach.
Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że wydatek nie ma związku z uzyskanym już przychodem, bo został poniesiony już po zakończeniu imprezy. Podkreślił, że pisemna umowa nie mówi nic o zakupie. Decyzję tę potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Fundacja przekonywała, że papierosy zostały użyte do przeprowadzenia badań marketingowych i miały bezpośredni związek z wykonaniem umowy na rzecz koncernu. Argumentowała, że kupione papierosy odpowiadały dokładnie ilości rozdanej w trakcie festiwalu. Zobowiązała ją do tego firma tytoniowa, tyle tylko że nie zapisano tego w umowie.
Fundacja przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Orzekł on, że zakup dokonany po festiwalu nie może zostać odliczony od przychodu. Tym bardziej że umowa o tym nie wspominała.
Z wyrokiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Bogusław Dauter podkreślił, że w sprawie spółki zapadło już korzystne dla niej orzeczenie dotyczące VAT (sygn. akt I FSK 516/14). Wynikało z niego, że zakup nie musi być powiązany z jedną, konkretną umową. Podatnicy mogą bowiem robić zapasy towarów i wykorzystać je w przyszłości. Dlatego fundacja może odliczyć VAT od kupowanych papierosów, nawet jeśli nabyła je po zakończeniu festiwalu.
Wyrok sądu w sprawie CIT nie może być inny – powiedział wczoraj sędzia Dauter.
W przekonaniu NSA fundacja miała prawo zawrzeć ustną umowę nawiązującą do wcześniejszej umowy pisemnej, w której zobowiązała się do zakupu papierosów. Nie ma znaczenia to, że papierosy kupiono dopiero po rozdaniu innych paczek na festiwalu, bo nie chodzi o to, by kosztem był ten sam towar, tylko by koszt odpowiadał jego równowartości. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2572/13.