Wbrew deklaracjom Unii Europejskiej, że będzie walczyć z unikaniem opodatkowania, jej dotychczasowe działania w tej kwestii są chaotyczne, nieskuteczne i de facto utrwalają wadliwy system. Taka jest diagnoza przedstawiona w raporcie pt. "Pięćdziesiąt twarzy unikania podatków. Rola Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego". Raport został wydany wspólnie przez kilkanaście europejskich organizacji pozarządowych, w tym Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Dowodzi on, że narodowe systemy podatkowe piętnastu analizowanych krajów członkowskich nadal oferują wiele luk prawnych, które są doskonałym sposobem na obniżanie zobowiązań podatkowych przez korporacje.

Na poziomie światowym sytuacja jest równie zła. Międzyrządowe Ciało do spraw Reformy Podatków przy ONZ, mające zająć się uzdrowieniem przestarzałego, wadliwego systemu, nie powstało, bo inicjatywę tę zablokowały bogate państwa. Plan walki z unikaniem opodatkowania, przedstawiony przez OECD (BEPS*) bardziej komplikuje niż ułatwia walkę z tym problemem.

- To oburzające, że po aferze LuxLeaks, która pokazała dramatyczną skalę problemu, praktycznie nic się nie zmieniło - mówi Daria Żebrowska-Fresenbet z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Większość krajów Unii nadal ułatwia międzynarodowym korporacjom i bogatym jednostkom unikanie opodatkowania i ukrywanie pieniędzy. Unia nadal nie dopuszcza krajów rozwijających się do współdecydowania o reformie globalnego systemu podatkowego. A to właśnie one tracą najwięcej z powodu chorego systemu, który pozwala firmom ukrywać i przenosić dochody do rajów podatkowych. Pamiętajmy, że wśród nich są te kraje, z których obecnie uciekają do Europy setki tysięcy ludzi.